28.07.2015

Cộng Đồng họp mặt nướng thịt mùa hè tại Fasaneriesee 26.07.2015


Cộng Đồng họp mặt nướng thịt mùa hè tại Fasaneriesee 26.07.2015


Theo thông lệ hàng năm, trước khi nghỉ hè, một số đông các thành viên và thân hữu của Cộng Đồng Người Việt Tự Do München Bayern đã có một buổi sinh hoạt nướng thịt ngoài trời vào ngày chủ nhật 26.07.2015 bên bờ hồ Fasanerie phía bắc München.


Một số hình ảnh buổi nướng thịt mùa hè tại Fasaneriesee:
(Photos: LPBằng, TKim, LQThành)