11.03.2015

Thông báo về Ngày Quốc Hận 2015 tại Berlin - LHNVTNCS tại CHLBĐức


BUNDESVERBAND DER VIETNAMESISCHEN FLÜCHTLINGE IN DER BUNDESREPUBLIK  DEUTSCHLAND e.V.


Reg.Nr.9325 Amtsgericht Frankfurt am Main
                                                
c/o Dr. Hoàng Thị Mỹ Lâm Postfach 40435  in 12313 Berlin
          E- mail: hoangml69@hotmail. Com -   
          Internet : www.lienhoinvtn.de


                                                       Berlin,  ngày 10.01.2015  
Thông báo về Ngày Quốc Hận  2015   tại Berlin

Kính gửi  quý Hội Đoàn , Đoàn Thể , Tổ Chức chống Cộng Sản tại Đức Quốc


Kính thưa quý vị

Thể theo  đa số  ý kiến   từ quý Hội Đoàn , Đoàn Thể và Tổ Chức   trong cuộc trưng cầu ý kiến  về  địa điểm  tổ chức   Ngày Quốc Hận 2015      chúng tôi  được phép thông báo chính thức như sau:

Liên Hội Người Việt Tỵ Nạn tại Cộng Hòa Liên Bang Đức  sẽ long trọng tổ chức 
Ngày Quốc Hận tưởng niệm 40 năm mất nước  vào  ngày  Thứ Bảy 25.04.2015  tại Berlin .

Chương trình bao gồm Biểu Tình , Hội Thảo và Văn Nghệ Đấu Tranh  .  Chương trình chi tiết sẽ được  công bố sau.

40 năm là một quá trình đưa đến sự sụp đổ  toàn diện   của  Cộng Sản Đông Đức  1949-1989  và 40 năm cũng là một   thời gian quá dài  để  Đảng Cộng Sản  độc đoán áp đặt bạo quyền lên toàn   dân tộc Việt Nam 1975-2015 .
Vì tầm quan trọng của  Ngày Quốc Hận 2015  Liên Hội xin  khẩn thiết kêu gọi sự tham dự nhiệt tình và đông đảo của toàn thể quý vị  .

Trong phần Hội Thảo , ngoài những tường trình cập nhật về các  tội ác và  các  vi phạm nhân quyền  của nhà nước Cộng Sản Việt Nam , Ban Chấp Hành Liên Hội Người Việt Tỵ Nạn tại Cộng Hòa Liên Bang Đức sẽ dành tối đa thời gian tiếp xúc  với  Đồng hương   Tỵ Nạn cùng các Hội Đoàn, Đoàn Thể và  Tổ  Chức  chống Cộng để cùng nhau đóng góp ý kiến , đề nghị  hầu giúp Liên Hội hoạt động hữu hiệu hơn cho Cộng Đồng


TM Ban Chấp hành Liên Hội Người Việt Tỵ nạn tại CHLB Đức,

Chủ tịch
BS Hoàng Thị Mỹ Lâm