01.10.2016

Tội ác ghê gớm nhứt của VC

Tội ác ghê gớm nhứt của VC
(cập nhật ngày 01.10.2016, thêm nhiều hình ảnh phụ đề)


- Không phải là chuyện bán những nhà cách mạng khả kính để kiếm tiền.

- Không phải là chuyện ám sát hàng loạt những nhà yêu nước không theo cộng sản.

- Không phải là chuyện đấu tố và giết oan hàng chục vạn người.

- Không phải là chuyện lừa gạt cả dân tộc vì "cách mạng" và những thứ hoang tưởng, rỗng tuếch.

- Không phải là chuyện nướng hàng chục vạn đến hàng triệu binh lính trong những trận đánh vô nghĩa.

- Không phải là chuyện đặt mìn, ném lựu đạn, pháo kích vào thành phố, bệnh viện, trường học với danh nghĩa "giải phóng miền nam".

- Không phải là chuyện làm tan nát cả miền nam, ở nơi đã từng đầy văn hoá, nhân bản, trù phú và bình yên.

- Không phải là bắt hàng chục vạn người "làm việc cho chế độ cũ" phải "học tập cải tạo" và vùi xác ở đồi hoang núi lạnh.

- Không phải là "đánh tư sản" để cưỡng đoạt nhà cửa, tài sản và đẩy hàng triệu người dân "chế độ cũ" lên những vùng ma thiêng nước độc.

- Không phải là việc dồn hàng triệu người dân đi đến chỗ đường cùng phải bỏ quê hương ra đi.

- Không phải là chuyện biến những người dân Việt trở nên lưu vong với số lượng khủng khiếp nhất trong lịch sử hiện đại (và chưa hề có trong lịch sử Việt Nam).

- Không phải là chuyện tạo nên một mảng đen khủng khiếp trong lịch sử.

Mà là chuyện :

- Biến những con người Việt Nam thành những con người không còn biết tử tế, không còn biết liêm sỉ, càng lúc càng tham lam, tàn bạo, thủ đoạn.

- Biến người Việt thành một loại người cực kỳ xấu xa trong con mắt của thế giới loài người, chỉ chuyên trộm cắp, cướp giật và làm những chuyện xấu xa mà không có một dân tộc nào sánh bằng.

- Biến xã hội Việt Nam thành xã hội suy đồi và giả dối đến mức chưa từng có từ trước tới nay trong văn hoá Việt.

- Biến nước Việt thành một nơi chất độc huỷ hoại không những đến thứ để ăn, để uống, để hít thở mà còn huỷ hoại đến tận ý chí, tinh thần và đạo làm người; một nơi không còn một chút nội lực, một nơi con người thờ ơ với hiểm hoạ diệt vong ngay trước mắt.