19.01.2016

Thông báo về Hội Chợ Tết Bính Thân ở Queensland, Úc Châu

Brisbane, Úc: Thông báo về Hội Chợ Tết Bính Thân ở Queensland  • Thời gian: Thứ Sáu  5/2/2016 khai mạc lúc 6 giờ chiều và Thứ Bảy 5/2/2016. Vào cửa miễn phí.

  • Địa điểm: Bãi đậu xe INALA Shopping Centre, góc Wirraway Parade và Corsair Avenue, Inala, QLD 4077.