03.02.2016

Châu Âu công bố toàn văn hiệp định tự do mậu dịch với Việt Nam

Châu Âu công bố toàn văn hiệp định tự do mậu dịch với Việt Nam

Ủy viên thương mại châu Âu Cecilia Malmstrom.Reuters/Francois Lenoir
Kể từ ngày 01/02/2016, toàn văn bản hiệp định tự do mậu dịch Liên Hiệp Châu Âu – Việt Nam đã được Ủy Ban Châu Âu công bố trên mạng để cho mọi người tham khảo. Giải thích về sự kiện này, ủy viên thương mại châu Âu cho biết việc công khai hóa văn kiện thể hiện quyết tâm minh bạch hóa các hoạt động của Liên Hiệp Châu Âu.

Quá trình đàm phán hiệp định tự do mậu dịch Liên Hiệp Châu Âu-Việt Nam đã được đúc kết vào tháng 12/2015 và theo đúng cam kết, Ủy Ban Châu Âu đã cho công khai hóa văn bản của hiệp định ngay sau khi đàm phán kết thúc.
Văn kiện này tuy nhiên chưa có hiệu lực ngay và còn phải chờ Hội Đồng Châu Âu cũng như Nghị Viện Châu Âu phê chuẩn.
Phát biểu nhân dịp hiệp định được công bố trên mạng, bà Cecilia Malmstrom, ủy viên thương mại châu Âu khẳng định « Tôi vui mừng là chúng tôi đã công bố thỏa thuận này, phù hợp với các cam kết mạnh mẽ của chúng tôi về một chính sách thương mại minh bạch ».
Dĩ nhiên là nhân vật đứng đầu nền thương mại Liên Hiệp Châu Âu này đã nêu bật những lợi ích to lớn của hiệp định ký kết với Việt Nam, được coi là chìa khóa mở ra « một thị trường có tiềm năng rất lớn cho các doanh nghiệp Liên Hiệp Châu Âu ».
Bà Cecilia Malmstrom giải thích thêm : « Việt Nam là một nền kinh tế phát triển nhanh chóng với hơn 90 triệu người tiêu dùng, một tầng lớp trung lưu đang phát triển và một lực lượng lao động trẻ và năng động. Thị trường Việt Nam cung cấp nhiều cơ hội cho nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ xuất khẩu của Liên Hiệp Châu Âu. »
Việc Liên Hiệp Châu Âu công khai hóa nội dung hiệp định tự do mậu dịch với Việt Nam sẽ có một lợi ích rất thực tế. Đó là cho phép mọi bên quan tâm làm quen với các nội dung, ngay cả trước khi văn kiện được hoàn chỉnh và phê duyệt.
Bên cạnh toàn văn bản hiệp định, Ủy Ban Châu Âu cũng công bố một bài phân tích về văn kiện này, nêu bật các giải pháp nhằm xử lý những tác động tiềm tàng của hiệp định tự do mậu dịch Liên Hiệp Châu Âu-Việt Nam trên vấn đề nhân quyền và phát triển bền vững tại Việt Nam.
Trong thông báo, Ủy Ban Châu Âu cam kết sẽ tiếp tục củng cố cách tiếp cận vấn đề nhân quyền trong đối thoại với Việt Nam, được nêu trong khuôn khổ chung của hiệp định tự do mậu dịch.