09.02.2016

Để nghìn sau xứng con Lạc cháu Hồng! - Đặng Huy Văn

Để nghìn sau xứng con Lạc cháu Hồng!

Đặng Huy Văn

Chỉ còn 10 ngày nữa là đến dịp kỷ niệm lần thứ 37 ngày giặc Tàu cộng sản tràn sang xâm lược 6 tỉnh Biên Giới Phía Bắc của nước ta, ngày 17/2/1979.Nhìn những em bé vùng cao quét tuyết trên mộ các Liệt Sĩ chống Tàu nơi Biên Giới mà tôi không cầm được nước mắt khi nhớ tới Các Anh. Các Anh ơi! Tuổi trẻ Việt Nam ngày nay đã nhận chân được ai là kẻ thù xâm lăng truyền kiếp và ai là bè lũ Lê Chiêu Thống vì muốn giữ ngai vàng mà thân Tàu bán nước. Tôi tin tưởng chắc chắn rằng Tuổi Trẻ Việt Nam sẽ mãi xứng là Con Lạc, Cháu Hồng của giang sơn nước Việt bốn ngàn năm!
Bính Thân đang về
Các Anh ơi lạnh lắm
Đông Ất Mùi
Tuyết phủ trắng Nghĩa Trang
37 năm
Các Anh giành chiến thắng
Nằm dưới mồ
Tuyết lạnh thấu hay chăng?


Thấu chăng Các Anh?
Tấm lòng dân Biên Giới
Khi gió Đông Bắc tràn về
Lạnh cắt ruột xé gan
Những em bé học sinh
Vào Nghĩa Tang quét tuyết
Đỡ buốt xương
Thấu đất Các Anh Nằm!


Tại Hội Nghị Thành Đô dù ai quên
Nhưng lòng dân Biên Giới
Vẫn ngày ngày
Vào thăm viếng Nghĩa Trang
Tổ Quốc bốn ngàn năm đâu rồi?
Mà Nấm Mồ Viễn Xứ
Đang ngày đêm
Gọi Tuổi Trẻ “Lên Đàng”(*)


Này Mác, này Lê, này Hồ…
Ai cứu nước?
Để Tuổi Trẻ sẽ noi gương
Lên đàng cứu giang sơn
Trước lũ truyền kiếp xâm lăng
Hán, Nguyên, Minh, Thanh, Tàu cộng
Vang vọng tự ngàn năm
Những tiếng thét căm hờn!


Đây Bạch Đằng Giang
Triệu hồn hô “Sát Thát!”
Để giặc Minh mãi ngàn đời
Khiếp hãi Ải Chi Lăng!
Đây Ngọc Hồi, Đống Đa
Nơi Quang Trung xuất trận
Để Hoàng Sa
Ngụy Văn Thà đứng hiên ngang!


Tuổi Trẻ Việt Nam lên đàng
Quyết đánh tan Mao-Mác
Quân lọc lừa làm dân Việt lầm than!
Nay dù bay cố ôm chân Tàu cộng
Thì nay mai nhất dịnh sẽ suy tàn!


Hỡi bầy Lê Chiêu Thống!
Sao chúng bay không một lần
Thăm Nghĩa Trang nơi Biên Giới?
Chúng bay sợ cộng Tàu
Sang trừng phạt phải không?
Chẳng lẽ chỉ vì tiền bạc và ngai vàng
Mà bay quên Tổ Quốc?
Đến nỗi không có một đứa nào
Hổ thẹn với cha ông?


Hỡi Tuổi Trẻ Việt Nam
Hãy lên đàng đi đánh giặc!
Giặc Tàu Mao đang xâm lấn Biển Đông
Giặc Việt gian lụy Trung Hoa cộng sản
Để nghìn sau
Xứng Con Lạc, Cháu Hồng!

Hà Nội, 6/2/2016