15.02.2016

LỜI TỬ SĨ - Vũ Đình Trường

LỜI TỬ SĨ

Dâng lên anh linh tử sĩ đã có lúc an nghỉ tại nghĩa trang Quân Đội Biên Hòa
 

Mẹ chớ đắp cho con ngôi mộ mới
Để xương con rữa nát với thời gian
Làm phân bón cây nhân quyền sai trái
  Cho ngày sau con cháu sống huy hoàng

Em chớ buồn nhìn mộ anh xiêu tán
Thấy bia anh đầy dấu đạn căm thù
Ngay cả núi sông giặc còn rao bán
  thì hồn nào yên được giấc ngàn thu!


Con hãy để xác cha hòa với đất
 Ba chết rồi, cải táng được gì đâu!
 Đồng đội ba biết bao người bỏ xác
     Dưới truông hào, trên núi thẳm, rừng sâu

Chị hãy để cho em vào phiêu lãng
 cho em quên mối hận tháng Tư buồn
  Hai mươi năm đất miền Nam tươi sáng
 chỉ một ngày mưa thấm lệ trào tuôn

Bạn hãy để cho tôi tròn tiết tháo
  Sống anh hùng thì chết cũng quang vinh
 Chớ xin xỏ bọn cường quyền vô đạo
 Thêm tủi lòng người đã quyết hy sinh

Nếu bạn muốn tôi ngàn thu yên giấc
xin hãy thay tôi dựng lại cờ vàng
Tôi không muốn được mồ tươm mả tất
Khi nước nhà mây vẫn trắng màu tangVũ Đình Trường

Bài thơ Lời Tử Sĩ của Vũ Đình Trường đã được nhạc sĩ Ve sầu Nguyễn văn Nghệ phổ nhạc và tự trình bày: