03.02.2016

Sớ Táo

Sớ Táo

T.M

Tôi là Táo Quân
Hôm nay báo cáo
Cộng Sản giỏi láo
Nấu cháo nhân quyền.

Dân chúng đảo điên
Việt Nam khốn đốn
Người người chạy trốn
Cộng Sản vét vơ.

Bóc lột trẻ thơ
Nắng mưa vé số
Người già vẫn khổ
La lết gánh rau.

Thanh niên thay trâu
Cày bừa trả nợ
Ngân sách bị vỡ
Cộng Sản ép dân.

Đóng thế trăm lần
Kính thưa Thượng Đế
Cộng Sản quá tệ
Đàn áp khằp nơi.

Bắt người như chơi
Công an thường phục
Đánh dân không nhục
Lúc nhúc sợ Tàu.

Táo tôi thấy đau
Ngư dân ngoài biển
Chịu nhiều diễn biến
Tàu chìm mạng vong.

Đảng vẫn lòng vòng
Xem Tàu như bạn
Cái bọn khốn nạn
Cướp đảo giết người.

Đảng vẫn tươi cười
Mở tiệc cung phụng
Một đám chúc tụng
Rước thằng Tập sang.

Đón rước hai hàng
Đứng đầu Trọng Lú
Đảng là một lũ
Bán nước vì đâu...?

Bợ đợ giặc Tàu
Mấy vạn dân chết
Bảy Chín chưa hết
Lùa dân chúng chôn.

Sáu tỉnh vô hồn
Lơ lửng món nợ
Oan hồn trăn trở
Chờ Đảng báo oan.

Lãnh đạo không tròn
Xóa nhẹm dấu vết
Mấy vạn dân chết
Đảng quên như không.

Đất nước nợ công
Trẻ thơ cũng gánh
Vơ vét đất đai
Cộng Sản mang bán.

Nhân dân ca thán
Đồ thán sinh linh
Nếu thương chúng sinh
Xóa ngay Cộng Sản.

Táo tôi thấy chán
Chế độ lầm than
Xin dâng Ngọc Hoàng
Bỏ đi Cộng Sản.

Nước Việt tươi sáng
Non sông vẻ vang
Con trẻ rộn ràng
Cụ già mặc sang.

Ra mua mai vàng
Đón mừng dân chủ
Nhà nhà no đủ
Đói rách không còn.

Việt Nam vàng son
Lấy lại lãnh thổ
Đuổi cổ lũ Tàu
Nước Việt xanh mãi.

Ngọc Hoàng chuẩn tấu!
Cộng Sản trốn đâu
Vơ vét của giàu
Trả lại dân chúng.

T.M