19.03.2016

NGHỀ SƯỚNG NHẤT Ở VIỆT NAM ... Trần Thảo Minh Hạnh

NGHỀ SƯỚNG NHẤT Ở VIỆT NAM ...

     Hàng bao nhiêu chục năm nay , cái nghề sướng nhất ở Việt Nam là NGHỀ LÀM ĐẢng VIÊN của ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM.

...  Khởi từ thuở ban đầu của Đảng Cộng Sản Việt Nam thì  Hồ Chí Minh , Lê Hồng Phong , Nguyễn Thị Minh Khai .... đã không cần phải ra công , gắng sức miệt mài với sách vở chữ nghiã của các trường học.

 ..... Họ không cần có văn hóa , chữ nghiã gì cả , không cần có các bằng cấp học vấn và kiến thức văn hoá gì cả ....   


Hồ chí Minh đã không có văn bằng tốt nghiệp trung học , ông ta chỉ có trình độ lớp Chín mà thôi , đi làm bồi bàn cho nhà ăn Tây , rồi làm thông ngôn cho Tây ...

Nguyễn Thị Minh Khai đã không có trình độ của lớp ba tiểu học.

 ...  Rồi Phạm Văn Đồng , Võ Nguyên Giáp , Trường Chinh Đặng Xuân Khu ....  cũng không có kiến thức và trình độ của cấp Cử Nhân Đại Học .

... Lê Duẫn thì chỉ có trình độ của lớp Năm tiểu học

.... Nông đức Mạnh đã không có văn bằng trung học .....

Mãi cho đến thời bây giờ : -- đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng đã không có các bằng cấp nào của đại học ,  Nguyễn Tấn Dũng thì cũng chỉ có trình độ của lớp Chín , lớp Mười trung học mà thôi .....

Còn Trương Tấn Sang , Trần Đại Quang ....v..v....   thì có văn bằng ngụy tạo , giả tạo , văn bằng giả , văn bằng DỞM   mua của các đại học .....

Và một số đảng viên , cán bộ khác nữa của đảng Cộng Sản Việt Nam thì có các bằng cấp Giả , bằng cấp dởm mà thôi  mua của các  đại học không lớp , không sách vở ,  không vách ,  không tường ( Colleges , Universities Without Walls ) ở Mỹ , ở Anh quốc , ngoại quốc  để lừa xạo , lừa gạt , bịp bợm mọi người !!!!!!!! .....v..v.... và .....v..v.....

Ấy thế mà các đảng viên của đảng Cộng Sản Việt Nam độc quyền nắm trọn hết tất cả mọi quyền hành , chức tước , địa vị về việc  cai trị , quản lý , chỉ huy , lãnh đạo dân chúng và đất nước Việt Nam trong mọi ngành , mọi việc , mọi sự , mọi điều về chính trị , hành chánh , quân sự ,  kinh tế , kinh doanh , thương mại , tài chánh , giáo dục , y tế
....từ hằng nhiều chục năm nay !!!!!!!!  

Họ sống trên đầu , trên cổ , trên xương máu , trên các sự đau khổ kinh khiếp , trên sự nghèo nàn đói rách , khốn quẩn  và trên mạng sống của nhân dân lầm than .....

Họ không cần biết đến dân chúng , họ không cần lưu tâm , để ý đến nhân dân !!!!!!! 

Họ chỉ cần biết đến các tham vọng khùng điên và ngông cuồng về công danh , địa vị , chức tước , quyền hành , tiền của , tài sản của cá nhân họ mà thôi !!!!!!!! ....

Để đạt được các tham vọng cực điên khùng và ngông cuồng đó của cá nhân họ thì họ đã dùng tất cả các mưu mô và thủ đoạn độc ác nhất , tàn khốc nhất , kinh khủng nhất , gian trá , lọc lừa , bịp bợm , xảo quyệt , qủy quyệt , tham lam nhất để khủng bố , tiêu diệt ,  ăn cướp , giết người , bắt bớ , giam cầm , tra tấn ,   đánh đập , hành hạ  và bóc lột tất cả các người dân công chính , lương thiện và vô tội !!!!!!! 

Họ là các đảng viên Cộng Sản nên họ vô tôn giáo , vô tín ngưỡng , vô chính nghiã , vô nhân , vô tình cảm ,  vô đạo nghiã , vô Tổ Tiên , vô Nòi Giống ,  vô ơn nghiã , vô lương tâm , vô lương tri , vô DÂN TỘC VIỆT NAM và vô TỔ QUỐC VIỆT NAM !!!!!!!!!! 

Họ đã bán sơn hà , giang sơn , xã tắc , bán các đất đai , các biển , các đảo của VIỆT NAM  và Nhân Dân Việt Nam cho Tàu Chệt Trung Quốc để lấy tiền của , vàng bạc của Tàu Chệt Trung quốc đem chia chác cho nhau để mà làm lợi , mưu lợi lộc riêng cho công danh , địa vị , chức tước , tiền bạc ,  giàu sang của cá nhân và gia đình  riêng họ mà thôi !!!!!!!!! .....

Giờ đây dân chúng Việt Nam đã nhận biết được các tội ác tày trời kinh khủng , long trời lở đất , gian ác , độc hại khủng khiếp của các đảng viên và của Chế Độ vô nhân đạo của Chủ Nghiã Xã Hội Cộng Sản Việt Nam !!!!!!!

Dân chúng không còn chịu đựng được sự gian ác , thâm độc , ăn cướp, giết người , lường gạt , lọc lừa , bịp bợm của các đảng viên và Chế Độ sắt máu Cộng Sản nên họ đã tìm mọi cách để thoát ra khỏi Việt Nam đến độ con kiến , con trùn , con rận , con rệp , cái bàn , cái ghế cũng muốn có cánh mà bay thoát ra khỏi Việt Nam !!!!!!!!!!

**  Rồi  đây , bọn Tàu Chệt Trung cộng rỉ tai nhau - bọn chúng đông và nhiều hơn kiến - chúng nói với nhau rằng thịt của người Việt Nam rất thơm ngon , rất bổ dưỡng , cường dương , tráng thận , mạnh mẽ thân mình , ăn vào thì sống thọ được 200 ( hai trăm ) năm như chúng đã ăn canh Thai Nhi Việt Nam , hiếp dâm tập thể và cắt xẻo vú các đàn bà , phụ nữ , con gái Việt Nam năm 1979 khi chúng nhào sang tấn công biên giới Việt Nam !!!!!!!!!!!

Hiện tại , ngay giờ phút nầy đây , bọn ác qủy Tàu Chệt Trung cộng đang ăn thịt các đàn bà , phụ nữ Việt Nam bị các tổ chức bí mật của nhà nước và các đảng viên gian ác của Cộng Sản Việt Nam bắt cóc đem bán cho bọn Tàu Chệt Trung cộng giết chết mổ lấy nội tạng rồi ăn thịt các nạn nhân đó giống như chúng đang giết chết và ăn thịt mấy con chó , con mèo , con thỏ vậy !!!!!!!!!!!!!!

Bọn Tàu Chệt Trung cộng sẽ tràn sang , nhào sang đua nhau , tranh giành nhau ăn thịt người Việt Nam vì các đảng viên và các cán bộ cộng sản Việt Nam đã bán Dân Tộc và đất nước Việt Nam cho Tàu Chệt Trung cộng rồi !!!!!!!

Chỉ trong vòng một năm là sạch trắng hết người Việt trên đất nước Việt Nam !!!!!!!!!!!           

Trần Thảo Minh Hạnh