01.03.2016

Thơ Trạch Gầm MẸ TÍNH SAO ?

Thơ Trạch Gầm
MẸ TÍNH SAO ?
Gởi những bà “mẹ” Miền Nam

Đầu năm khơi lại vài chuyện cũ
Gởi về thăm các mẹ Miền Nam
Ngày xưa… Mẹ từng nuôi bao đứa
Bóp bụng sớt từng… từng chén cơm
Mẹ moi cho nó hầm bí mật
Dưới đáy chuồng heo, dưới gầm giường
Tội nghiệp “nó đi làm cách mạng…
…rạng ngời chính nghĩa, thấy mà thương”

Cây kim sợi chỉ nó không lấy
Nó lấy của mẹ vài đứa con
Cái bằng liệt sĩ. Nhuộm máu đảng…
Mẹ đã khóc thầm cùng khói nhang
Vỗ tay, mẹ mừng vui chiến thắng
Mẹ hể hả reo đón hòa bình
Cái thằng chân đất lên trị nước
Đất nước đâu còn cảnh điêu linh
Mới được vài năm, Mẹ chưng hửng
Mẹ đã nuôi nhầm lũ đầu trâu
Cướp tình, cướp của… nó cướp sạch
Mồ mả Ông Cha, biến phố Tàu
Huênh hoang nó cướp lòng yêu nước
Tiếp tục đẻ toàn lũ đầu trâu
Dân oan xuống phố đòi quyền sống
Nó bắt bỏ tù. Mẹ đứng đâu?
Ngày xưa… lỡ đỡ đần nuôi chúng
Giờ đến nước nầy, Mẹ tính sao?


What now, Mama?
To “mamas” of the South

As the new year begins, let’s look at the old accounts
Addressed to you — mama of the South
Long ago, you tightened your belt
To offer your bowl of rice to scores of them
You sheltered them with makeshift hideouts
Pits dug in pig pens or under your bed
Have mercy on them “the revolution supporters
with their noble principles”
They cared not for your sundries
But the ultimate sacrifice of your sons
In return, you received a blood-stained patriotic martyr award
Incense smoke wafting, you mourned their death in silence
You clapped your hands in celebration of the victory
And shouted for joy welcoming peace
The barefooted guy took the reign
The country would no longer be in ruins
A few passing years left you flabbergasted
You realized your blunder:
The hoodlums snatched and plundered everything
Even ancestral graveyards turned into China towns
Much patriotic devotion were greedily exploited
And more and more hoodlums sired by them
The oppressed people taking to the streets
Were all imprisoned — Where do you stand?
Long ago you fostered them
Now then, what to do, Mama?

Trạch Gầm
Yên Nhiên chuyển sang Anh ngữ
Nguồn: Dịch giả