28.04.2016

THƠ - ÐAU !!! - Phuong Tran

ÐAU !!!
Ðau cho một đất nước Việt Nam đang bị nhiễu nhương)
http://vuonthoamnhac.blogspot.de/

Tổ quốc tôi ơi!
Nhìn trời biển đất
Bán tặng hiến mất
Lòng thật xót xa
Theo từng ngày qua
Còn chi bờ cõi
Tổ Quốc tôi ơi!
Ðất nước mệnh danh
Ðánh Pháp… đuổi Mỹ
Chiến công hùng vĩ
Thế mà ngại ngùng 
Khép nép sợ run
Trước đuôi sam Khựa
Sao Lạ thế nhỉ?
Chúng ta được gì
Sau ngày thống nhất?
Ðộc lập ư?...Không!
Chỉ là nô lệ 
Bắc Phương mưu sỉ
Hùng cường ư?...Không!
Chỉ là thuộc địa
Kiểu mới thế kỷÐau !!!

Ðất nước tôi ơi !
Ðàn anh bốn tốt
Ðánh phá tan tành
Chiến dịch vi sinh 
Diệt gốc tới cành 
Ðất đến trời xanh
Và rồi đến biển
Giọt nước trong lành
Giờ cũng nhiễu nhương 
Ðau thương nhiễm độc
Cá tôm lăn lóc 
Oằn mình chết tươi
Rồi bao triệu người
Tiêu dùng mắc nạn
Không bom chẳng đạn 
Mà cứ chết dần
Ðời sống Ngư Dân
Bao lần khốn đốn
Tàu Lạ rượt trốn
Trốn mà nào yên
Dân khắp mọi miền
Mạng treo sợi chỉ
Chuyện lạ thế nhỉ
Liệu có ai lo?

Ðau !!!

Ðồng bào tôi hỡi
Có biết vì sao? 
Xin hỏi các người 
lãnh đạo trên cao
Hèn ư?...chưa hết!
Tham ư?...mê mệt!
Chỉ vì chiếc ghế 
bảo hộ Bắc phương
Chỉ vì còn vương
Danh cùng với lợi
Chỉ vì mê muội
Chọn nhầm lối đi
Tư tưởng lầm lì
Nhiễm sâu độc tố
Ðường lối lố nhố
Như trẻ lên ba
Tài sản Quốc Gia 
Chỉ còn là nợ

Ðau !!!

Xin hỏi lãnh đạo
Có chủ trương nào
giáo dục làm sao?
Ðạo đức như tương
Xã hội học đường 
Chỉ còn hư ảo
Trẻ không kính lão
Trò chẳng kính Thầy
Cha mẹ la rầy
Con liền quát tháo
Cán bộ lếu láo
Tham nhũng tràn lan
Cướp bóc đầy đàng
Mạng người như rác
Dân tình ngơ ngác
Chẳng biết kêu đâu
Vay mượn ngập đầu
Nợ công như núi
Ðầy túi Quan to
Giả dối lắm trò
Phủ che sự thật
Bao điều bí mật
Lừa đảo dân lành
Không rõ ngọn ngành
Coi dân ngu dốt
Ðó là cái chốt
Nguồn cội sai lầm
Ðất nước diệt vong

Ðau !!!

Hỡi các Quan to
Hãy thức tỉnh giùm
Ðời người ngắn quá
Chỉ ngưng hơi thở 
Chớ có chi xa
Hãy vì Quốc Gia
Danh dự - Trách nhiệm
Bảo vệ Sơn Hà
Xin đừng quên nhé
Tức nước vỡ bờ *
Dân nổi can qua *
Dù vạn của nhà
Mạng còn đâu hưởng
Hãy thức tỉnh giùm
Ðể ngày quá cố
Lịch sử ghi công
Chung sức với Dân
Trên dưới một lòng
Thoát Trung tránh họa

Mong thay!!!

PT
25.04.2016

* Ca dao