31.05.2016

Diễn Đàn Việt Nam 21: Thư Mời Tham dự sinh hoạt hội thảo

 Thư Mời
 Tham dự sinh hoạt hội thảo


Diễn Đàn Việt Nam 21 sẽ tổ chức một buổi gặp mặt với các ACE quý bạn, quý thân hữu, đồng hương vùng Stuttgart và phụ cận để trao đổi và thảo luận về những diễn biến rồn rập xẫy ra trong nước mấy tuần qua. Từ thảm họa môi sinh cá chết hàng loạt, đến việc cha Lý được trả tự do, đến cuộc công du Việt nam của TT Hoa Kỳ Obama, đến cuộc bầu cử quôc hội .….Đề tài:      
Các diễn biến tại Việt Nam những ngày qua: thông tin, trao đổi, nhận định

Thời gian:
Thứ sáu, 10.06.2016 từ 19 giờ dến 21 giờ

Địa điểm:
Kath. Gemeindezentrum Padua
Wollgrasweg 11
70599 Stuttgart (Plieningen /Hohenheim) 
(Bus/Bahn: U3/65/70/73-76 Haltestelle Plieningen Garbe)

  

Chúng tôi rất mong được sự tham dự của ACE, quý bạn, thân hữu và cũng nhờ thông báo thư mời này đến các ACE, ban bè quen biết.

Kính

TS Dương Hồng Ân
Điều hợp viên „Diễn Đàn Việt Nam 21“
www.vietnam21.info