06.07.2016

Formosa: Đơn tố giác tội phạm - Ls Hà Huy Sơn

Formosa: Đơn tố giác tội phạmSự kiện thảm họa môi trường ở Kỳ Anh, Hà Tĩnh, tôi xin thực hiện nghĩa vụ công dân, ngày 05/07/2016 đã gửi “Đơn tố giác tội phạm” bằng đường bưu điện EMS đến Thủ trưởng Cơ quan ANĐT, Bộ Công an.