18.07.2016

LỄ TƯỞNG NIỆM NGÀY TANG YÊN BÁY Và BẦU BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ CHÂU ÂU

LỄ TƯỞNG NIỆM NGÀY TANG YÊN BÁY
Và BẦU BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ CHÂU ÂU

Ngày 02 tháng 7 năm 2016, trong một hội trường tại Herne, Đức Quốc, Việt Nam Quốc Dân Đảng Châu Âu đã tổ chức buổi lễ "NGÀY TANG YÊN BÁY", để tưởng niệm Cố Đảng Trưởng Nguyễn Thái Học và 12 đồng chí đã hy sinh vì lý tưởng đấu tranh cho nền độc lập của nước nhà.

Vì tầm quan trọng cho công cuộc đấu tranh của VNQDĐ trong tình hình đất nước hiện nay, sau buổi lễ tưởng niệm ngày Tang Yên Báy, một sinh hoạt khác được tiếp nối là việc tổ chức bầu cử lại ban Chấp Hành đảng bộ Châu Âu. Với luồng sinh khí mới  sau khi Đại Hội Thống Nhất Toàn Đảng được tổ chức tại Hoa Kỳ vào tháng 4 năm 2016, nên đảng viên của các cơ sở tại Châu Âu như Paris, Amsterdam, Hamburg, München, Nürnberg, Reutingen, Melden v.v... đã phấn khởi đổ về Herne để tham dự  cuộc  bầu cử một Ban Chấp Hành mới với nhiều khuynh hướng của các xứ trong vùng Châu Âu.

Cũng trong dịp này, các đồng chí trong Hội Đồng Lãnh Đạo: Đ/C Lê Thành Nhân, Chủ Tịch Hội Đồng Chấp Hành, Đ/C Phan Thanh Châu, Phó Chủ Tịch Đảng Vụ và Đ/C Lê Trung Khương, Phó Chủ Tịch Quốc Nội, cũng đã từ Hoa Kỳ sang tham dự và sinh hoạt với các cơ sở trong vùng.

Các Đồng Chí trong Hội Đồng Lãnh Đạo Trung Ương làm lễ trước Bàn Thờ Đảng

 Ban Bầu Cử gồm Đ/C Lê Trần, Đ/C Vũ Thành Nhân, Đ/C Tô Ly Hương và Đ/C Phạm Bình Định đã tiến hành cuộc bầu cử hoàn hảo. Sau phần bỏ phiếu công khai, tân Ban Chấp Hành nhiệm kỳ 2016-2019 được thành lập với sự tín nhiệm 100% của toàn thể các đảng viên có mặt ngày hôm đó.

Thành phần nhân sự là một kết hợp hài hòa của các hệ thống và các đảng viên sinh hoạt tại các nước trong địa bàn Châu Âu:

         1)  ĐC Thiên Vân : Bí Thư Đảng Bộ
         2)  ĐC Vũ Thành Nhân: Phó Bí Thư Đảng Vụ
         3)  ĐC Nguyên Ngọc: Phó Bí Thư Ngoại Vụ
         4)  ĐC Trường Sơn: Thủ Quỹ
         5)  ĐC Phạm Bình Định: Ủy Viên Thường Vụ
         6)  ĐC Trần Sơn Tây: Ủy Viên Truyền Thông
         7)  ĐC Ngọc Hà: Ủy Viên Tổ Chức
         8)  ĐC Tạ Bạc Liêu: Ủy Viên Tài Chánh
         9)  ĐC Võ Minh Trường: Ủy Viên Tuyên Nghiên Huấn
         10) ĐC Hoàng Kiều: Ủy Viên Xã Hội
         11) ĐC Nguyễn Ngọc Cường: Ủy Viên Thanh Niên.

Tân Ban Chấp Hành Đảng Bộ Châu Âu đã tuyên thệ nhận Đảng Vụ trước Bàn Thờ Đảng và Di Ảnh Cố Đảng Trưởng. Đ/C Lê Thành Nhân, Chủ Tịch Hội Đồng Chấp Hành Trung Ương chấp nhận lời tuyên thệ của Tân Ban Chấp Hành. 

Cũng trong dịp này, Đảng Bộ Châu Âu đã làm lễ tuyên thệ cho 1 tân đảng viên,  với sự chấp nhận của Đ/C Phan Thanh Châu,  Phó Chủ Tịch Đảng Vụ/ Hội Đồng Lãnh Đạo Trung Ương. 

 Trước khi bế mạc buổi lễ, Linh Mục Tiến Sĩ  Phê Rô  Nguyễn Trọng Qúy đã đích thân tới hội trường làm Thánh Lễ cầu nguyện cho  Dân Tộc Việt Nam và cho các Đảng Viên Việt Quốc đã qua đời trong và ngoài công vụ.

Mọi người đã chúc mừng Tân Ban Chấp Hành và chụp hình lưu niệm, trước khi dùng bữa cơm thân mật do các nữ đồng chí thuộc chi bộ Cô Giang khoản đãi.

Những ngày sau đó, các Đ/C Hội Đồng Lãnh Đạo Trung Ương đã đến nhiều nơi để sinh hoạt và kiện toàn các cơ sở, cũng như đến thăm viếng các Đ/C vì sức khỏe đã không thể tham dự Ngày Tang Yên Báy và bầu cử tân Ban Chấp Hành. Riêng Đ/C Lê Thành Nhân  phải gián đoạn chương trình ngay sau khi thành lập BCH Đảng Bộ Châu Âu để trở về Hoa Kỳ cùng phái đoàn trung ương sang Canada làm lễ Đảng Táng cho  Đ/C Thanh Sơn, 1 lão Đ/C trung kiên của Đảng vừa qua đời, hưởng thượng thọ 93 tuổi.

y Viên Truyn Thông
Trần Sơn Tây