03.11.2016

Thư mời tham biểu tình Ngày Nhân Quyền Quốc tế tại Frankfurt/ Đức quốc

 HỘI NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN TẠI FRANKFURT VÀ VÙNG PHỤ CẬN
Verein der vietnamesischen Flüchtlinge in Frankfurt und Umgebung e.V.
- gemeinnützig anerkannt –
Registrier-Nummer: 7779 Amtgericht Frankfurt am Main
Anschrift: C/o Võ Hùng-Sơn, Wegscheidestr.37, 60435 Frankfurt/M.; Tel.: 069-95412691; E.Mail: hoinvtntaiffm@gmail.com
Frankfurt/M, ngày 01  tháng 11 năm 2016


Thư Mời
tham gia biểu tình đấu tranh đòi Nhân Quyền cho Việt Nam
và chống Tàu cộng vào ngày 10.12.2016 tại Frankfurt

Kính thưa quý vị Đại diện Tổ chức, Đoàn thể,
Kính thưa quý Hội viên và Đồng hương NVTN tại Frankfurt và vpc,

Theo truyền thống hằng năm Hội NVTN tại Frankfurt liên kết với các Tổ chức, Đoàn thể NVTN trong vùng sẽ tổ chức cuộc Biểu tình nhân ngày Quốc Tế Nhân Quyền tại Frankfurt.


Đứng trước chủ trương buôn dân bán nước của tập đoàn csVN đã ký giấy dâng biển hiến đảo, đục khoét tài nguyên thiên nhiên để bán rẽ cho ngoại bang; đồng thời tập đoàn độc tài csVN còn rước giặc vào nhà gieo tang thương cho đồng bào tại quốc nội qua việc đầu độc hủy diệt môi trường sống của đồng bào cả nước! Tập đoàn csVN ra tay trấn áp tất cả mọi cuộc đấu tranh vì công lý của đồng bào, chúng dùng mạng lưới công an để khủng bố, đánh đập, bắt giam những người yêu nước, đàn áp và triệt tiêu tất cả mọi quyền tự do căn bản của người dân! Thậm chí csVN còn chủ trương đưa văn hóa Tàu vào nền giáo dục của Việt Nam nhằm thực hiện âm mưu Hán hóa mà Việt cộng đã cam kết với giặc Tàu trong hiệp ước Thành Đô để từng bước đưa dân tộc Việt vào vòng nô lệ!

Trăn trở trước nỗi tang thương khốn khổ của đồng bào dưới ách thống trị của tập đoàn độc tài vô thần csVN và trước họa diệt vong của dân tộc, Hội NVTN tại Frankfurt liên kết với các Tổ chức, Đoàn thể trong vùng tổ chức cuộc biểu tình

vào ngày thứ bảy 10.12.2016 tại Frankfurt Đức Quốc

+Từ 13:00-15:00 giờ: -Biểu tình trước TLS Việt Cộng; Kennedy Allee 46, 60596 Frankfurt/M.

+Từ 15:00-15:15 giờ: -Tuần hành đến TLS Tàu cộng

+Từ 15:15-16:30 giờ:-Biểu tình trước TLS Tàu cộng, Stressemann Allee 19; 60596 Frankfurt/M

Trong cuộc biểu tình này, chúng tôi đề nghị quý vị thực hiện thêm những biểu ngữ chống quân bành trướng Bắc Kinh và những hình ảnh đầu độc tang thương và hủy hoại môi trường sống của nhân dân Việt Nam mà Tàu cộng đã gây ra trong thời gian qua. (Xin xem chương trình và chi tiết kỹ thuật đính kèm).

Chúng tôi trân trọng kính mời quý vị cùng tham gia, hỗ trợ trong việc phổ biến và mời gọi thân hữu xa gần cùng đến tham gia cuộc biểu tình tại Frankfurt vào ngày 10.12.2016 sắp tới!

Trân trọng kính chào trong tinh thần liên kết hỗ trợ cho công cuộc chống giặc nội và ngoại xâm!

TM. Hội NVTN tại Frankfurt và vpc
Hội Trưởng

Võ, Hùng-Sơn
  

 Đính kèm tờ chương trình để kính nhờ Quý vị chuyển tiếp, phổ biến để kính mời đồng hương xa gần cùng tham dự. Chân thành cảm ơn!