07.01.2017

Họ Là "Ngụy", Ta Là Gì ?

Họ Là "Ngụy", Ta Là Gì ?


Sao gọi họ là “ngụy”?....... Những người lính đã đổ máu vì Hoàng Sa, vùi xác thân dưới lòng biển cả ?  

Sao gọi họ là “ngụy”?.... nhữg người lính quyết không cho kẻ thù 
đụng đến Hoàng Sa, phần máu thịt thiêng liêng của tổ quốc?  

Sao gọi họ là “ngụy”?..... những người lính như “Ngụy” Văn Thà, 
“thà”chết quyết không rời tàu,  không bỏ Hoàng Sa?  


Sao gọi họ là “ngụy”?.... những người lính như Nguyễn Thành  Trí, 
quyết chiến đấu đến giọt máu cuối cùng,quyết không để mất Hoàng Sa?

Họ là “ngụy”, thế ta là gì?

Ta là gì ?..mà khúm núm, mà cúi gập mình trước quan thầy phương
Bắc. 

Ta là gì?....mà ca tụng, mà tôn thờ kẻ chiếm đất cướp biển, kẻ giết hại đồng 
bào ta.  

Ta là gì ?...mà trấn áp thẳng  tay kẻ nào dám xúc phạm đến thiên triều. 

Ta là gì ?....mà trừng trị đích đáng kẻ nào dám lớn tiếng nói rằng 
Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam”. 

Ta là gì ?....mà dân khinh ghét, dân nguyền rủa, dân tặng cho 6 chữ 
vàng “ Hèn với giặc, ác với dân ”.

Nếu là ngụy ..mà chẳng hiếp đáp dân lành, chẳng khiếp nhược  trước 
giặc thù hung bạo thì tôi cũng một  lòng một ý xin theo ngụy.  

Nếu là ngụy.. mà chẳng thần phục nước lớn bá quyền, chẳng cắt đất 
dâng biển để triều cống quan thầy ....thì  tôicũng  một  lòng một ý xin 
theo ngụy.  

Nếu là ngụy ..mà quyết bảo vệ  chủ quyền, bảo vệ từng tấc đất  của 
cha ông ta thì tôi cũng một lòng một ý xin theo ngụy.   

Nếu là ngụy ...mà chọn cái chết theo tàu trong trận chiến không cân 
sức chống giặc ngoại xâm thì tôi cũng một lòng một ý xin theo ngụy.  

Trong bất kỳ cuộc chiến tranh  nào .., người ta gọi những người lính 
như thế là những anh hùng.  

Hoàng Sa gắn liền với tên tuổi  những người lính anh hùng mà  ta gọi 
là “ngụy”.  

Hoàng Sa, Trường Sa trở thành  tên gọi tinh thần bất khuất của người Việt yêu nước.

Hoàng Sa, Trường Sa trở thành  tên gọi nỗi hèn, mối nhục muôn  
đời của ta.

Họ là “ngụy”, thế ta là gì?  
Ta gọi họ là “ngụy”, dân ...gọi ta là gì ....??