30.01.2017

UNSONGS - The Stories behind the Songs

UNSONGS - The Stories behind the Songs
(Các bài hát bị cấm – Câu chuyện phía sau bài hát)


Ngày đầu năm, mùng hai Tết,

Xin kính chuyển, thông tin đến ACE một dự án ca nhạc của nghệ sĩ Na Uy Pål Moddi Knutsen và nhiếp ảnh gia Jørgen Nordby có sáng kiến giới thiệu 12 bài hát bị (nhóm người cấm quyền) cấm.

Tin này được TS Thành Nguyen-Brem phổ biến tối hôm mùng một Tết. Nay xin chuyển tiếp.

Dự án âm nhạc này có tên là  UNSONGS - The Stories behind the Songs (Các bài hát bị cấm – Câu chuyện phía sau bài hát) gồm 12 bài hát bị cấm hát tại 12 nước, từ Mễ Tây Cơ đến Việt Nam ta.


Dự án này đã được Hội đồng nghệ thuật Na Uy bảo trợ.

Xin ACE mở link này

để xem thêm chi tiết và nghe các bài hát cấm.

Bài hát thứ 11 giới thiệu nhạc sĩ Việt Khang có Video nghệ sĩ Na Uy Pål Moddi Knutsen và nhiếp ảnh gia Jørgen Nordby phỏng vấn Việt Khang (tiếng Việt phụ đề tiếng Anh).

Kính
Duong Hong-An

PS: Xin ACE tùy nghi phổ biến đến các thân hữu ngoại quốc (Mỹ, Đức, Pháp….) ACE quen biết. Cảm ơn.

********

UNSONGS - The Stories behind the Songs
a project by Pål Moddi Knutsen and Jørgen Nordby

WHAT MAKES A SONG BANNED? Through history, thousands of musicians have faced censorship, persecution and violent suppression. Often, their stories remain untold. Who were they? Who are they? And what can we learn from their stories?

In this project, photographer Jørgen Nordby and musician Pål Moddi Knutsen set out to trace the footsteps of songs that have, at one stage, been banned, censored or silenced. In countries as far apart as Mexico and Vietnam, we met musicians who have little in common except their tireless struggle for the right to sing.

The background for the project is the album Unsongs, 12 banned songs from 12 countries. The project is supported by Norwegian Arts Council, Fritt Ord and Bergesenstiftelsen.

****

Dr. Thanh Nguyen-Brem [mailto:Infanrix@aol.com]
Forbidden songs

Hallo zusammen,
der norwegische Sänger Moddi veröffentlicht ein neues Album, das allererste dieser Art, ein Novum der Musikgeschichte:
das Album enthält zwölf (12) verbotene Lieder.
Nr. 11 ist das Lied „Viet Nam toi dau“ (where’s my beloved Vietnam, wo ist mein geliebtes Vietnam) von Viet Khang alias Vo Minh Tri. Viet Khang saß dafür vier Jahre im Gefängnis und danach drei Jahre  Hausarrest.

Ich bitte um die Beachtung.

LG
Thanh