30.03.2017

Để có một ngày mai - Trương Thủy Mộc

Để có một ngày mai
  


Cháy, cháy nữa đi cho cây rừng xanh lá
Cho ruộng đồng cây trái trổ thêm bông
Cho em thơ không òa khóc giữa đêm dài
Vì thấy bóng ma chệt tàu trong giấc mơ trẻ nhỏCháy,cháy nữa đi cho mẹ cha quên đi những nỗi nhục nhằn vất vả
Vì lũ quan quyền buôn bán lợi danh
Sáng rượu bia ,chiều gái đẹp trong màn
mà quên đi những nỗi nhục hèn của tổ quốc

Cháy ,cháy nữa đi,Lửa ơi cháy nữa
Cháy mạnh vào cho thiêu rụi lũ tham quan
Hèn với giặc và trước quân thù thì ngậm câm như hến

Thần lửa ơi,hãy lan ra khắp chốn
Cho sông ngòi và biển cả trong xanh
Cho cá tôm đầy ứ các khoang thuyền
Trong các chuyến ra khơi của ngư dân nước Việt

Thần lửa ơi !xin chấp tay khấn khứa
Xin ngài duy chỉ có một lần thôi
Đốt sạch tan lũ Hán ngụy bạo tàn
Để thanh bình về khắp chốn nhân gian
Mọi người tươi vui trong cuộc đời tự do độc lập.

 Trương Thủy Mộc