Kỷ Niệm Ngày Quân Lực 19.06 tại Frankfurt, Đức Quốc