11.03.2017

Vận động Minh bạch Formosa

Vận động Minh bạch Formosa

Một cuộc tuần hành kêu gọi người dân kiện Formosa Hà Tĩnh do gây ra nhiễm môi trường biển.

Một tổ chức gồm các nhà vận động vì môi trường Việt Nam có tên là “Nhóm Biển Xanh” đã phát động chiến dịch ký tên đòi minh bạch vụ ô nhiễm môi trường do Formosa gây ra. Nhóm phổ biến một bản thông cáo báo chí đòi hỏi chính phủ phải minh bạch hai thông tin quan trọng sau khi thảm họa xảy ra vì hai nội dung này không nằm trong danh mục “Bí mật nhà nước.”

Đó là đòi hỏi nhà cầm quyền “Minh bạch văn bản ký kết thỏa thuận đền bù sau thảm họa.” và “Minh bạch công nghệ xử lý xả thải mới của Formosa Hà Tĩnh sau thảm họa.”


Theo nhóm này, họ “thực hiện kêu gọi nhân dân ký trực tiếp trên giấy vì như thế có giá trị kiến nghị, không ký online vì hiện nay quy chế kiến nghị của nhà nước chưa có kênh chính thức tiếp nhận kiến nghị qua email, website mà đòi hỏi phải ký trực tiếp trên giấy.” “Đồng thời, việc này cũng góp phần thu hút sự quan tâm của nhân dân đối với các vấn đề lớn của đất nước.”

Nhóm cho biết: “Các chữ ký sau khi thu thập được sẽ được bảo mật kỹ lưỡng và không công khai, trừ khi có sự đồng ý của chính người ký. Sau khi tập hợp được từ 10,000-15,000 chữ ký trở lên, chúng tôi sẽ cử đại diện gửi kiến nghị chính thức đến các cơ quan đảng, nhà nước…

Theo nhóm Biển xanh, thảm họa môi trường Formosa Hà Tĩnh (FHS) là một thảm họa lớn ảnh hưởng đến cả nước về kinh tế-chính trị và an ninh xã hội. Từ khi thảm họa xảy ra đến nay, đã có nhiều hội đoàn, cá nhân, tổ chức lên tiếng, khiếu kiện, biểu tình phản đối, nhưng người dân bị thiệt hại vẫn chưa đạt được điều họ mong muốn.

Việc hình thành các tổ chức xã hội dân sự nhằm bảo vệ quyền lợi trước hết của người dân 4 tỉnh miền Trung, tiếp đến là đấu tranh đi đến việc đóng cửa FHS hoặc chí ít phải buộc nó tuân thủ các quy định về xả thải và bảo vệ môi trường trước và trong khi hoạt động về sau là việc phù hợp đạo lý và pháp luật.

Mục đích của nhóm Biển Xanh là vận động để đòi hỏi việc minh bạch trong thảm họa FHS nói riêng, và góp phần bảo vệ môi trường đất nước nói chung về sau.

Ngoài ra, nhóm Biển Xanh cũng cho biết rằng cho đến hôm nay “đã có đủ căn cứ để đóng cửa FHS vì 3 lý do như sau mà nhóm đã ghi nhận, tổng hợp thông tin từ các cơ quan truyền thông trong nước:

Công bố chi tiết kết quả điều tra của chính phủ với thảm họa môi trường Formosa Hà Tĩnh nói rằng "Đoàn kiểm tra chia làm 6 tổ, kết quả đã phát hiện Formosa vi phạm nhiều quy định hành chính về bảo vệ môi trường và cuối cùng xác định chỉ nguồn thải của Formosa mới có phenol và xyanua." (Báo Tuổi Trẻ ngày 28/07/2016)

Công bố kiểm tra vệt nước đỏ tại biển Vũng Áng - Sơn Dương cho biết hàm lượng phenol cao gấp 10 lần chỉ tiêu cho phép (Báo Thanh Niên ngày 1/3/2017)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có hứa sẽ đóng cửa Formosa Hà Tĩnh nếu tái phạm. (Báo VietNamnet ngày 03/08/2016)

Với 3 lý do trên nhóm Biển Xanh nhận định rằng “đã có đủ căn cứ để đóng cửa FHS.”

Và nhóm Biển Xanh đặt câu hỏi: “Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chưa biết việc này hay ông đã quên lời hứa của mình?”