26.04.2017

Đất Nước Mình Ngộ Quá Phải Không Em - A. Tran

Đất Nước Mình Ngộ Quá Phi Không EmĐất nước mình ngộ quá phải không em
Bn ngàn năm chưa thoát đờđói kh
Bn ngàn năm sao vn còtrăn trở
Đến bao giờ thế giới biếViệt Nam Đất nước mình bt hạnh phải không em?
Cả quê hương đang phủ mt màu c
C của đảng ni kinh hoàng khiếp s
Dân chết dn chẳng biết bi vì đâu…Đất nước mình khổ quá phải không em?
Có cây dù che phủ c quê-hương
Dù cđảng nó to và vĩ-đại
Che phủ tương-lai khp mi nđườngĐt nước mình độc tài phi không em?
Hai ch Tự-Do  tận thiêđường
Làm sao m khi thiêđường đóng ca
Nên ngậm ngùđừng hi tại vì sao…Đt nước mình thêm mt ln nô-l
Đảng dâng đất và nhường biển cho Tàu
Là dân Việt lòng ai không trăn trở
Hãy đứng lên đng làm người vô-cảm


Anh muđi trên con đường Dân-Chủ
Có tự-do và có cả tình người
Con đường đó là con đường cách mng
Không cng-sản và không có Marx-LenineTuy chưa thấy nhưng anh đang cm nhận
Cả quê hương vn triu người đng dậy
Tiếng reo hò thêm mt ln bùng n
Việt Nam ơi trang s mi bt đu
Em đng hỏi đất nước sẽ về đâu?


A. Tran