25.04.2017

CÂU HỎI NHỨC NHỐI ?

CÂU HỎI NHỨC NHỐI ?


- Cộng Sản Liên Xô đã hy sinh 40 triệu người để xây dựng Chủ Nghĩa CS. Nhưng cuối cùng lại dẹp qua một bên trong một đêm vào năm 1991.

- Cộng sản Trung Hoa đã hy sinh 60 triệu người để xây dựng Chủ Nghĩa CS. Nhưng cuối cùng lại bảo " Mèo trắng mèo đen không cần biết , chỉ cần bắt được chuột" (Đặng Tiểu Bình) và hiện tại đang đi theo nền kinh tế của phương Tây đặt dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản.

- Cộng sản Việt Nam hy sinh 2 triệu người trong nội chiến 1954-1975 để xây dựng Chủ Nghĩa CS. Nhưng cuối cùng lại đổi mới và đi theo "kinh tế thị trường định hướng XHCN"

Cả ba nước đều vứt Chủ Nghĩa CS vào thùng rác.

Vậy chủ nghĩa cộng sản đặt ra để làm gì ?

Câu trả lời : ĐỂ LỪA.