14.04.2017

Chiếm Nước Việt Nam bằng "Cụ Hồ"

Chiếm Nước Việt Nam bằng "Cụ Hồ"

Trung cộng đã đẩy qua Việt Nam nhiều đợt người tàu, mình trần thân trụi, không súng ống, xâm chiếm nước ta bằng "cụ hồ". Chúng xâm nhập từng nhà, từng nhà, nếu được, chiếm đàn bà con gái người Việt. Họ chiếm nhà cửa của người Việt. 

Lần lần tới chiếm đất đai của mình, ruộng vườn của mình. Lần lần hết chiếm nước Việt Nam luôn, như vết dầu loang. Vậy người Việt Nam chúng ta phải làm sao?


Đó là chiến dịch xâm chiếm nước Việt Nam không cần vũ khí, mà chỉ bằng "cụ hồ". Thi hành chiến dịch này, là rất đông đàn ông tàu độc thân tràn vào nước Việt Nam, từ nam chí bắc. Họ lấy vợ Việt, đẻ con lai, lặng lẽ làm công tác đồng hóa, chiếm nước Việt Nam của mình cách này. Một chính sách diệt chủng từ từ.

Vậy thì dân tộc Việt Nam chúng ta có biện pháp gì, ngay giờ này?
                                                                  
Thứ nhất:  Không chứa chấp bất cứ một thằng tàu nào trong nhà! Bởi vì nó qua đây, dùng "cụ hồ" làm vũ khí xâm lăng nước Việt, êm ái nhẹ nhàng, không thấy được.

Thứ hai:  Phụ nữ Việt không được lấy một thằng tàu độc thân nào làm chồng!  Đừng để nó lợi dụng tình chồng vợ mà xâm chiếm nhà cửa, xâm chiếm ruộng vườn đất đai và chiếm luôn cả toàn bộ nước Việt Nam chúng ta trong tương lai.

Thứ ba: Nếu đã lỡ chứa chấp thằng tàu đó trong nhà, bằng tình cảm đàn bà, thì phải tìm mọi cách đuổi nó ra khỏi nhà mình. Hoặc giết nó đi! Đừng cho nó tiếp tục chiến dịch xâm chiếm nước ta bằng chiến dịch "cụ hồ" ! Hãy lập tức đuổi nó ra khỏi nhà mình, bằng mọi cách (gậy gộc dao búa, nếu cần).

Nếu không, thì "chiến dịch xâm chiếm bằng cụ hồ" này còn sẽ lan ra rộng thêm, từ từ lan hết khắp mọi nhà (Trung cộng có 1 tỷ 400 triệu người) rồi sẽ hoàn toàn mất nước Việt luôn trong tương lai.

Nếu quý vị không muốn cho nước Việt Nam bị mất kiểu này, thì phải lập tức đánh đuổi từng người Tàu ra khỏi nhà mình, dù phải dùng vũ khí bén nhọn! Nếu không, thì sẽ hoàn toàn mất nước Việt Nam, dễ dàng bằng đạo quân này.

Rước giặc vào nhà, tiếp tay làm mất nước Việt cách này, quý vị phụ nữ có thấy xấu hổ không? Quý vị còn mặt mũi nào nhìn mặt Tổ Tiên ta dưới suối vàng? Quý vị có thấy xấu hổ cho dân tộc Việt Nam hay không, khi mất nước như vậy? Để cho thế giới chê cười phụ nữ Việt lấy chồng Tàu, làm mất nước, xấu hổ như vậy!

Nếu quý vị thấy rõ chuyện mất nước bằng cách bẩn thỉu cách này, thì yêu cầu quý vị phụ nữ hãy lập tức đuổi những thằng chồng tàu đó ra khỏi nhà ngay. Không được chù chừ. Không để đàn bà con gái bị lợi dụng tình cảm. Đừng giữ người Tàu ở trong nhà mình, mà dẫn tới việc từ từ làm mất hẳn nước Việt trong tương lai.

Từ ngàn xưa tới bây giờ, nước Việt Nam chúng ta oai hùng, chưa bao giờ bị Tàu xâm chiếm bằng "cụ hồ" như vậy. 

Chưa bao giờ bị xấu hổ với Tổ Tiên như vậy. Vậy quý vị phụ nữ hãy suy nghĩ lại cho kỹ! 

Đừng để vì chút tình cảm nhỏ nhặt, mà tiếp tay làm Mất Nước vô lối như vậy. 

Phải dùng đủ mọi biện pháp: gậy, hèo, dao, búa, mác, rìu mà đánh đuổi bọn Tàu lẻ loi này ra khỏi nhà mình ngay!

Giờ này, đã có một số người tàu xâm nhập vào gia đình của quý vị rồi. Trong tương lai, nếu nước Việt bị mất hoàn toàn rồi, thì đó là tội đồ lớn nhất của quý vị phụ nữ đối với dân tộc Việt Nam đầy anh hùng hào kiệt.

Vậy dân ta có biện pháp gì, ngay giờ này?

Vậy mình cần hành động ngay!

Hãy dẹp bỏ chiến dịch xâm chiếm Việt Nam bằng "cụ hồ"!

Không tiếp tay làm MẤT NƯỚC Việt Nam bằng cách bẩn thỉu này.

Ba Sạch
4/13/2017