01.06.2017

Các dân biểu Hoa Kỳ gửi thư cho Tổng thống Trump về Việt Nam

Các dân biểu Hoa Kỳ gửi thư cho Tổng thống Trump về Việt Nam
Dân biểu Chris Smith phát biểu tại buổi điều trần về nhân quyền VN ở Hạ viện Mỹ hôm 25/5/2017. RFA PHOTO

Sáu dân biểu Quốc hội Hoa Kỳ gửi thư trực tiếp đến Tổng thống Donald Trump nêu rõ tình hình nhân quyền, tự do tôn giáo tại Việt Nam.

Thư do sáu vị dân biểu ký tên đề ngày 30 tháng 5 nêu rõ những quốc gia biết tôn trọng quyền của chính công dân họ mới là những đối tác đầu tư và thương mại đáng tin cậy, ôn hòa và thịnh vượng hơn.


Theo những vị dân biểu ký tên vào thư gửi cho Tổng thống Donald Trump thì Báo cáo Nhân quyền của Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ tình trạng leo thang đàn áp, sách nhiễu từ giới hạn việc tham gia chính trị, thành lập công đoàn độc lập cho đến tra tấn người khi bị giam giữ, từ chối tiến trình xét xử đúng đắn bởi hệ thống tư pháp Việt Nam hiện yếu và tham nhũng.

Sáu vị dân biểu bày tỏ quan ngại sâu sắc về số lượng gia tăng những bloggers, các nhà hoạt động bảo vệ nhân quyền, và luật sư bị sách nhiễu, đánh đập, bị bắt giam, bỏ tù khi chưa được xét xử. Bên cạnh đó là lo ngại của những vị dân biểu về tình trạng đàn áp tôn giáo tiếp diễn.

Theo sáu vị dân biểu ký tên thì chính quyền Việt Nam cần thị trường và những cam kết về an ninh của Hoa Kỳ nhiều hơn là phía Mỹ cần đến thị trường Việt Nam cũng như những cam kết an ninh từ phía Hà Nội.

Sáu vị dân cử Hoa Kỳ ký tên vào thư gồm Christopher Smith, Ed. Royce, Ileana Ros-Lehtinen, Tom Garrett, Barbara Comstock, và Alan Lowenthal.


Dân biểu Hoa Kỳ gửi thư cho Thủ tướng Phúc
Dân Biểu Alan Lowenthal phát biểu trong một lần vận động cho nhân quyền Việt Nam.  RFA

Hai dân biểu Alan LowenthalZoe Lofgren cũng gửi cho thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ quan ngại của họ về trường hợp cụ thể của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất.

Bức thư đề ngày 31 tháng 5 bày tỏ quan ngại của hai vị ký tên về trường hợp tiếp tục quản thúc Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Tăng thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất; cũng như lệnh cấm đi lại đối với huynh trưởng Lê Công Cầu của giáo hội này; không cho ông đến thăm viếng Hòa thượng Thích Quảng Độ.

Hai vị dân biểu Hoa Kỳ nhắc lại Việt Nam đã ký Công ước Quốc tế về các quyền Dân sự - Chính trị và Hiến pháp của Việt Nam cũng bảo đảm cho người dân quyền tự do lập hội, hội họp, và những quyền cơ bản khác.

Hai vị ký tên yêu cầu chính phủ của thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phải có hành động cấp thời điều tra những báo cáo về tình trạng cấm huynh trưởng Lê Công Cầu của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất đi lại; dở bỏ lệnh cấm như thế; ngoài ra cho phép vị Đại lão Hòa Thượng cao niên Thích Quảng Độ được tiếp cận những chăm sóc y tế cần thiết.


Tin RFA