14.10.2018

THƠ - CÓ PHẢI VÌ DÂN???- Phuong Tran

CÓ PHẢI VÌ DÂN???

Đất nước còn nghèo... nợ công cao như núi
Hãy làm gì cho dân bớt hổ tủi được không?
Cứ tượng đài...nhà hát...cổng chào mênh mông
Có giúp dân bớt đói rét bớt dốt hèn không nhỉ?
Nếu muốn đất nước này trở thành kỳ vĩ
Thì hãy làm từ những điều cần thiết nhất với Dân
Trường học...cầu đường... bệnh viện..Dân cần
Vẫn còn thiếu và vẫn còn rất thiếu
Thì tượng đài kia...nhà hát kia làm sao Dân hiểu
Khi bụng đói cồn cào thân cam chịu bệnh đau
Hay cứ mỗi công trình...tiền Quan nhận ngập đầu
Nên cứ dựng... cứ xây và cứ thế
Cứ nạo vét... cứ cướp giành như có thể
Mặc Dân oan kêu gào thét lầm than
Quan vẫn thản nhiên và vẫn cứ hiên ngang
Có phải vì Dân hay coi Dân là cỏ rác???
Đã có nhiều tượng đài công trình đổ nát
Chỉ xây lên để có cớ mà tham
Hỏi đến bao giờ Dân còn phải chịu cam?!


PT
14.10.2018


Trong hình ảnh có thể có: đêm, bầu trời và ngoài trời


Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, ngoài trời và thiên nhiên


Trong hình ảnh có thể có: 3 người, ngoài trời và thiên nhiên