05.02.2015

Hong Kong chuyển hướng đấu tranh: Vận Động Dân Trí Đòi Tự Trị Độc Lập

Hong Kong chuyển hướng đấu tranh: Vận Động Dân Trí Đòi Tự Trị Độc Lập


Người dân Hồng Kông, đặc biệt giới thanh niên trung niên, đã tách khỏi lớp già nua cha mẹ của họ, sáng suốt tiến hành bước thứ hai của cao trào cách mạng dân chủ tại hòn đảo này.

Sau cuộc biểu tình cuối năm 2014 làm chấn động dư luận kéo dài hàng tháng, cao  trào dân chủ tạm gián đoạn tại đây- hiện nay  đã chuyển hướng. Sau một thời gian tạm rút và tái phối trí sau khi có biểu hiện sự rạn nứt vì quan điểm rụt rẻ bảo thủ của lớp già trong cao trào với sự kiện 3 "người lão thành"  những người còn vương mắc "cảm tính dân tộc quốc gia" xin đầu thú với "nhà cầm quyền quốc gia" HK protest leaders surrender to police | SBS News ,  giờ đây đầu năm 2015, một làm sóng đấu tranh mới vừa xuất hiện. 

Vào sáng ngày 1-2-2015, khoảng hơn 10 ngàn người đại đa số là thanh niên và trung niên, đã nối nhau tuần hành biểu tình đòi quyền PHỔ THÔNG ỨNG CỬ VÀ BẦU CỬ (UNIVERSAL SUFFRAGE)  hay còn gọi là PHỔ THÔNG ĐẦU PHIẾU.
("We want to make it clear to the government that ... we want true universal suffrage,")

Khoảng 2 ngàn cảnh sát đã dàn trước và song hành có mặt cùng khối người biểu tình.

Một điểm đặc biệt trong bước thứ hai của cao trào cách mạng dân chủ này là giới thanh niên và trung niên đã đặt rõ MỤC TIÊU của cuộc đấu tranh: HỌ TIẾN ĐẾN THÀNH LẬP HỒNG KÔNG TỰ TRI NHƯ MỘT THÀNH PHỐ QUỐC GIA -City State.

2- Hình dưới, thanh niên vẽ khẩu hiệu và cờ Hồng Kông Anh Quốc đòi TỰ TRỊ như MỘT QUỐC GIA THÀNH PHỐ - city state. Tách biệt và vượt lên  khỏi não trạng TỔ QUỐC DÂN TỘC. Tự Do Dân Quyền Nhân Phẩm là tiêu chí tối trọng của cuộc đấu tranh này. Họ đang vận động người dân Hồng Kông cùng nhau thành lập một thành phố tự trị như một quốc gia độc lập (như Vatican, Singapore) 


Giới thanh niên trung niên của Hong Kong quả thật đã thật TRƯỞNG THÀNH trong NHẬN THỨC. Họ không còn để cho lớp già nua với cảm tính "quốc gia dân tộc" và "bản sắc văn hóa" bắt họ làm con tin, và bó nhỏ trí tuệ của họ, cũng như trấn áp KHÁT VỌNG TỰ DO NHÂN PHẨM của họ nữa.

Chiêu bài tổ quốc dân tộc, văn hóa bản sắc Trung Hoa, không còn làm vướng bận cản trở ĐÒI HỎI CHÍNH ĐÁNG thật sự của họ nữa.

Họ công khai dùng lá cờ Anh Quốc như một TUYÊN NGÔN rành mạch về chủ trương VƯỢT BỨC TƯỜNG CHỦ NGHĨA QUỐC GIA DÂN TỘC. Họ đã không còn lo sợ bị chụp mũ vu cáo. Họ đã coi những ngôn từ tố cáo rỗng tuếch vô ý nghĩa chỉ đầy cảm tính nô lệ như.. nào là PHẢN QUỐC, NGOẠI LAI, TAY SAI NƯỚC NGOÀI, PHẢN BỘI DÂN TỘC v.v Họ vẽ cờ Hong Kong Anh Quốc, biểu trưng đất Hồng Kông tự do thời còn thuộc nền hành chính tự trị với nhà nước Anh quốc khi chưa trở về với "DÂN TỘC BẠO NGƯỢC"  để đang bị áp chế như hiện nay. Họ đã bất chấp  những lời mỉa mai, nguyên rủa của một số "côgn dân Trung Quốc" chỉ tay lên án họ là "vong bản, ngoại lai" v.v  trong cuộc biểu tình này. Đây là điểm son, tính can đảm đáng chú ý nhất!

Xin chúc mùng và khen ngợi THẾ HỆ MỚI CỦA NGƯỜI HONG KONG. Họ đã không để cho "tấm giẻ mầu sắc" bó nhỏ trí tuệ của họ, "biên giới quốc gia" ngăn cản tư duy của họ.

Con đường đấu tranh này cam go và lâu dài. Chắc chắn là như thế. Nhưng họ đã phát tiếng pháo lệnh đầu tiên khẳng định mục đích và nguyên lý của cuộc đấu tranh hôm nay: TỰ TRỊ TỰ DO.

Ai biết được 5 năm sau, 50 năm sau, hay 500 năm sau? Nhân loại đã chẳng từng cho rằng nền quân chủ muôn năm đó sao? Người dân của 13 thuộc địa Anh quốc tại châu Mỹ đã chẳng "điên rồ" đòi tách biệt khỏi tồ quốc tổ tiên giống nòi Anh quốc- và từng bị đàn áp đẫm máu đó sao? Hiện giờ con cháu của đám dân 13 thuộc địa châu Mỹ này ai?" Họ sống thế nào?

Xin ủng hộ và chúc lành thế hệ sáng suốt và quả cảm Hong Kong. Thân chúc họ sớm thành công trong thời gian ngắn nhất, với tổn thất ít nhất nếu có thể được.

Bất bạo động không bao giờ đồng nghĩa với hèn nhát. Bất bạo động là CAN ĐẢM THÁCH ĐỐ BẠO LỰC và THẨM THẤU BẠO LỰC... 
"Sức mạnh không đến từ khả năng vật thể. Sức mạnh đến từ  ước muốn không thể bị khống chế" (Strength does not come from physical capacity. It comes from an indomitable will.)

"Các người có thể xiềng xích ta, các nười có thể tra tấn ta, các người ngay cả có thể hủy diệt xác thân này của ta, nhưng các người sẽ chẳng bao giò bắt nhốt được tâm tư của ta (You can chain me, you can torture me, you can even destroy this body, but you will never imprison my mind)
Mahatma Gandhi
3-2-2015
NKPTC