27.05.2015

TẠ ƠN ANH - NHỮNG THƯƠNG BINH VIỆT NAM CỘNG HÒA - Phi Loan Hoàng thị Cỏ May

TẠ ƠN ANH - NHỮNG THƯƠNG BINH VIỆT NAM CỘNG HÒA


Cám ơn Anh - Những người hùng năm ấy
Là chiến binh của cuộc chiến tương tàn
Ngoài trận điạ từng xông pha lửa đạn
Cả đời trai ôm trọn nợ giang san


Tạ ơn Anh - Những người con anh dũng
Trả quê hương những giọt máu hùng anh
Một cánh tay vừa để nơi trận điạ.
Luôn hai chân cũng tặng nốt sử xanh

Còn lại gì? Hỡi người thương binh ấy.
Một trái tim chai cứng giữa dòng đời
Một tâm hồn chia phần cho sỏi đá
Và mắt nhìn thấp thoáng ánh âu lo
 
Có ai ngờ trong xác thân tàn phế
Cũng ưu tư dày xé nát tâm hồn
Một quê hương đã đến hồi nguy biến
Dân tộc này có thoát ách vong nô???Tạ ơn anh , những người con TỔ QUỐC
Trả TỰ DO bằng cả thịt máu mình
Cho tôi hưởng một bầu trời trong sáng
Xin cúi đầu.. vẫn mãi tạ ơn anh... 

Phi Loan Hoàng thị Cỏ May
California 7-22-12