15.06.2015

Thơ: Song hành thế hệ - Võ Đại Tôn

SONG HÀNH THẾ HỆ

(Kính Tặng Quý Vị  Cao Niên Người Việt Tỵ Nạn ,  với Tâm Nguyện
CHÍ BỀN DẠ SÁNG TÂM RỘNG NGHĨA SÂU).

                                                           Võ Đại Tôn kính bút.


Tuyết rơi... Tình vẫn ấm nồng
Tóc mây, tuổi hạc, chung lòng Nước Non.
Tha phương mất cả, chỉ còn
Chữ TÂM vẹn giữ, sắt son một đời.
Trung niên không thẹn Đất Trời,
Lão niên ngẩng mặt, rạng ngời máu tim.
Lênh đênh mệnh Nước nổi chìm
Cánh chim viễn xứ vẫn tìm hướng Quê.Góp công dựng lại Ngày Về
Nghĩa Sâu xin trọn lời thề Thủy Chung.
Nghìn năm Văn Hiến hiếu trung
Song hành Thế Hệ, nguyện cùng sánh vai.
Vô Thường, đâu quản ngắn dài
Tuyết sương trắng bạc vẫn mài kiếm thiêng.
Diên Hồng vang vọng Hịch truyền
Chuyền tay tiếp lửa, giữ nguyên Tâm Thành.
Đất người giòng tuyết trắng xanh
Hướng về Quê Mẹ, thâu canh quặn lòng.
Hồn Thiêng Sông Núi, cầu mong
Ánh dương bừng sáng, phương Đông đẹp Tình.
Trăm năm uống cạn chén Quỳnh
Lòng Dân Nghĩa Nước, bình minh đón chờ.
Một đời thỏa mộng, tròn mơ,
Vút bay cánh Hạc, khuất mờ bóng mây.
Nghìn sau gửi lại lòng này
Giữ thơm Đất Mẹ, Tình say mãi còn...

Võ Đại Tôn (Hoàng Phong Linh)
Úc Châu