22.07.2015

Đêm văn nghệ „Thương Quá Việt Nam“ tại Wiesbaden

 Đêm văn nghệ dưới chủ đề „Thương Quá Việt Nam“ 

do các Hội Đoàn vùng Trung Đức bao gồm:  Cộng Đồng Người Việt tỵ nạn Wiesbaden, Hội Đoàn người Việt Tỵ nạn Frankfurt và vùng phụ cận, ban VVĐS, Hội Người Việt Tỵ nạn Odenwald, Hội Người Việt Tự Do Odenwald, cùng với Hội VHPNVNTD Đức cùng đứng ra tổ chức
Ngày thứ Bảy 12.09.2015
từ 16 giờ đến 22 giờ

tại Hội trường Tattersall, Lehrstrasse 13 - 65183 Wiesbaden