12.07.2015

Một Ngày Cho Thuyền Nhân Việt Nam tại Troisdorf

BUNDESVERBAND DER VIETNAMESISCHEN FLÜCHTLINGE
IN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND e.V.
Reg.Nr.9325 Amtsgericht Frankfurt am Main
c/o Dr. Hoàng Thị Mỹ Lâm Postfach 40435 in 12313 Berlin
E- mail: hoangml69@hotmail. Com - Internet : www.lienhoinvtn.de

Một Ngày Cho Thuyền Nhân Việt Nam tại Troisdorf
Trước Tượng Đài Kỷ Niệm Thuyền Nhân
Góc đường Frankfurter Strasse và Siebengebirgsallee
tại 53840 Troisdorf

Thứ bảy 29.08.2015 14:00 -  18:00 giờ