30.07.2015

Tham dự cuộc đi bộ 80 km. “Kennedymars 80 van de Langstraat - nhóm Vinh Danh Cờ Vàng”

THÔNG BÁO
-
-
v/v.  Nhóm Vinh Danh Cờ Vàng tham dự  cuộc đi bộ 80 km. “Kennedymars   80 van de Langstraat”, ngày 12 và 13 tháng 9 năm 2015, tại Waalwijk – Hòa Lan.
Kính mời đồng hương cùng tham dự rước Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ trong đoạn đường cuối.
-
-
Để tiếp tục Vinh Danh ngọn Cờ Vàng 3 Sọc Đỏ, là biểu tượng của người Việt Quốc Gia, nhóm Vinh Danh Cờ Vàng sẽ tham dự  cuộc đi bộ  “Kennedymars  80 van de Langstraat” , tổ chức lần thứ 34 tại thị xã Waalwijk – Hòa Lan.

Trong khoảng thời gian từ 20:00 giờ ngày thứ bảy 12-9-2015 đến 16:00 giờ ngày chủ nhật 13-9-2015chúng tôi sẽ vượt đoạn đường 80 km, qua 16 trạm kiểm soát,  với lá Cờ Vàng trong tay.


Ngày chủ nhật 13-9-2015, khoảng 15:00 giờ, phái đoàn Vinh Danh Cờ Vàng sẽ đi vào tòa thị chính của thị xã Waalwijk để kết thúc đoạn đường 80 km. Chúng tôi kính mời quý đồng hương cùng tham dự trong đoạn đường vài cây số cuối này, hỗ trợ bằng cách tiếp đón hoặc cùng phái đoàn rước ngọn Cờ Vàng kết thúc hành trình.

Trân trọng thông báo và kính mời.
Hòa Lan,  ngày 28 tháng 07 năm 2015
​t/m ​
Nhóm Vinh Danh Cờ Vàng
LƯU  PHÁT TẤN
-
​Liên lạc:​

Trang nhà
​ Nhóm VDCV​
                               Lưu phát Tấn: luuphattan1975@gmail.com

Điện thoại: 
​  ​

——----——--+31.6.84674304   (Lưu Phát Tấn)