03.07.2015

THÔNG BÁO của Nhóm Vinh Danh Cờ Vàng Hòa Lan

THÔNG BÁO
của Nhóm Vinh Danh Cờ Vàng Hòa Lan


V/v: – Nhóm Vinh Danh Cờ Vàng tham dự 4 ngày đi bộ quốc tế lần thứ 99 tại Nijmegen – Hòa Lan, và kính mời đồng hương cùng tham dự rước Cờ Vàng trong đoạn đường cuối.