11.11.2015

67 năm Hiến chương Nhân quyền Liên Hiệp Quốc

67 năm Hiến chương Nhân quyền Liên Hiệp Quốc Trung Tâm Việt Nam Hannover và Tổ chức Nhân quyền Việt Nam cùng phối hợp với các đoàn thể Đức và Ngoại quốc tổ chức kỷ niệm 67 năm Hiến chương Nhân quyền LHQ từ 10.12 đến 21.12.2015 tại Hannover.

Chương trình những ngày nầy có gian hàng thông tin, thuyết trình thảo luận, nhân chứng, chiếu phim, triển lãm, hòa nhạc…

Riêng trong ngày „Nhân quyền 10.12.2015“, lúc 19.00 giờ, tại Haus der Religionen, Böhmerstr.8, 30173 Hannover, có sự tham dự nói chuyện của ông:
-         Rupert Neudeck về tình hịnh tị nạn hiện nay và
-         Đại diện của Ân xá Quốc tế (Amnesty International)…Trong ngày thứ bẩy 12.12.2015 có „Lều Nhân quyền Hannover“ (Zelt-Aktion), Limmerstr.17, 30451 Hannover, thông tin về vi phạm Nhân quyền tại Việt Nam, Iran, Syrien, Sudan…

Kính mời Quý vị tham dự.

T.M. Trung Tâm VN Hannover và Tổ chức Nhân quyền VN
- Vietnam-Zentrum-Hannover e.V.
- Organisation zur Wahrung der Menschenrechte in Vietnam e.V.

Lâm Đăng Châu