19.11.2015

THƠ và NHẠC - MƯA...!!!- Phuong Tran

MƯA…!!!
Bài thơ này được ba Nhạc Sĩ phổ nhạc)
Lời: Phượng Trần + Nguyễn Nhật
Nhạc: NS. V
ũ Hoành

Trình bày: Ns Vũ Hoành
Video: NS.  Nguyễn Tiến Dũng

Mưa…
Ta đã bên nhau
Ði suốt đêm thâu
Cùng nhau chuyện trò
Giọt mưa ngày ấy

Mưa…
Trọn kiếp không quên
Réo rắt goị tên
Ngày nao hẹn hò
Tình trao mãi nhớ

Mưa...
Ta đã xa nhau
Giây phút thương đau
Cách chia nghìn trùng
Giọt mưa nuôí tiếc

Mưa…
Tiếng khóc thâu đêm
Xé nát tim em
Vỡ tan tình ta
Xót xa lệ nhòa

Thôi…
Thôi đừng mưa nữa
Thôi đừng mưa nữa
Giết chết hồn em
Trong từng tiếng rơi


PT
09.10.2015
( Nhạc  17.07.2016)
( Version Song Ca)

Lời: Phượng Trần + Nguyễn Nhật
Nhạc: NS. V
ũ Hoành
Trình bày: Ns Vũ Hoành + Man Luu ( TinhSay)
Video: Man Luu


--------------------------------------------------------

MƯA…!!!
Lời: Phượng Trần
Nhạc: NS. Vĩnh Ðiện
Ðộc tấu Saxaphone: NS Vĩnh Ðiện

Ðộc tấu Saxaphone ------------------------------------------------------
MƯA…!!!

Lời: Phượng Trần
Nhạc: NS. Vi
ết Hùng