07.11.2015

VIỆT NAM MẤT TÍNH CÁCH CHỦ QUYỀN PHÁP LÝ TẠI HOÀNG SA

„Các đảo ở Hoàng Sa nầy đa số thuộc chủ quyền Việt Nam, tuy nhiên vì Việt Nam không lên tiếng, do đó trong bản cáo trạng tòa án Quốc Tế chỉ ghi tên các đảo tranh chấp ở Trường Sa bằng 3 thứ tiếng ANH - TRUNG HOA – PHI“

VIỆT NAM MẤT TÍNH CÁCH CHỦ QUYỀN PHÁP LÝ TẠI HOÀNG SA


BẢN LƯỢC KÊ CÁO TRẠNG PHILIPPINES KIỆN TRUNG HOA CỘNG SẢN RA TÒA ÁN HAGUE - VIỆT NAM MẤT HẾT CHỦ QUYỀN PHÁP LÝ.

Bản CÁO TRẠNG mới nhất vừa được tòa án Quốc Tế Hague phổ biến. TÒA ÁN HAGUE phán xét dựa trên một số đảo tại Trường Sa mà PHI LUẬT TÂN KIỆN TRUNG HOA CS.

 Các đảo ở Hoàng Sa nầy đa số thuộc chủ quyền Việt Nam, tuy nhiên vì Việt Nam không lên tiếng, do đó trong bản cáo trạng tòa án Quốc Tế chỉ ghi tên các đảo tranh chấp ở Trường Sa bằng 3 thứ tiếng ANH - TRUNG HOA - PHI.


Như vậy thì Việt Nam KHÔNG có phần trong tranh chấp nầy mà chỉ giữa PHI và TRUNG HOA CS. Nếu trường hợp Phi thắng kiện thì các đảo tranh chấp kia sẽ thuộc về PHI (dựa trên tính pháp lý) mà Việt Nam không có phần.

Trên thực tế thì các đảo mà PHI đưa ra kiện (Đa số) thuộc chủ quyền Việt Nam nhưng hiện nay do Trung cộng chiếm đóng. Tòa án Quốc Tế vô hình dung đã loại Việt Nam ra khỏi cuộc chơi, mất toàn thể chủ quyền trên tính pháp lý, do đó sau nầy CSVN cũng khó ăn nói theo kiểu : "VN có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử để khẳng định mạnh mẽ chủ quyền của mình đối với ... nữa"

Sự hèn nhát của đảng CSVN làm mất chủ quyền vào tay Trung cộng, nay tính pháp lý cũng mất luôn thì thật là đáng buồn cho 90 triệu người dân VN.


Đọc thêm nguyên bản cáo trạng:


AN ARBITRAL TRIBUNAL CONSTITUTED UNDER ANNEX VII TO THE
1982 UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA
-
between
-
THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES
-
and
-
THE PEOPLE’S REPU
BLIC OF CHINA