26.12.2015

Chào 2016 đang về - Đặng Huy Văn

Chào 2016 đang về

Đặng Huy Văn 


Chào 2016 đang về
Thiêng liêng sao Tổ Quốc!
Bốn ngàn năm
Ta mới có hôm nay!
Sao cứ phải thuận ý Tàu
Thì bầu ai mới được?
Đã sang thời Việt Nam-Asean
Hay vẫn “Đêm giữa ban ngày”?(*)

Biển Đông hôm nay
Vẫn nghênh ngang “tàu lạ”
Tàu của Tàu sao kêu “lạ”, kiểu gì đây?
Hay lạ bởi ngày đêm Tàu đắp đảo
Mà “Mười Sáu Chữ Vàng”
Vẫn phần phật tung bay?

Bắc Thuộc ngàn năm
Nay còn chăng ông hỡi?
Mà ông bôi nhọ người tiên phong
Thân Mỹ phản giặc Tàu
Không thể đánh đổi chủ quyền non sông
Bằng tình hữu nghị trời ơi đất hỡi!
Ông thích trở lại kiếp làm người
Hay tiếp tục kiếp bò, trâu?

Quân đội bảo vệ Tổ Quốc
Hay bảo vệ ngai vàng của đảng?
Mà ông cứ khư khư
Giữ bản Hiến Pháp 92
Dân muốn bảo vệ non sông
Bốn ngàn năm để lại
Trước hiểm họa giặc Tàu
Đảng ông bảo vệ ai?

Năm 2015 đã đi qua
Khiến muôn dân bật khóc
Khóc vì non sông
Quằn quại bởi xâm lăng
Ngư dân Hoàng Sa,Trường Sa...
Đã bị giặc Tàu giết chóc
Mà ông vẫn nhiệt thành
Ca “Bốn Tốt” huênh hoang!

Mỹ trở lại Biển Đông
Muốn giúp ông đuổi giặc
Sao ông còn chần chừ
Để kéo dài tuổi đảng, phải không?
Nếu đảng ông được lòng dân
Thì ông sợ gì mất đảng?
Mà phải cố đấm ăn xôi
Để Tàu thêm cơ hội
Lấn Biển Đông!

Luật Biểu Tình là xấu ư
Sao ông chọc ngoáy người đề xướng?
Biểu tình là ý nguyện của dân
Sao ông bắt bớ tù đày?
Ông muốn lắng nghe ý dân
Hay cứ khăng khăng ý đảng?
Bắt chước Thiên An Môn năm nào
Rợp cờ máu tung bay!

Chào 2016 đang về
Tràn trề bao hy vọng!
Một nước Việt-Asean
Đủ quyền sống con người
Chúc toàn thể đồng bào
Năm mới đầy Hạnh Phúc!
Cùng cả Cộng Đồng Asean
Cất cánh rộn niềm vui!

Hà Nội, 26/12/2016(*) Tiểu thuyết “Đêm Giữa Ban Ngày” của nhà văn Vũ Thư Hiên.