16.12.2015

THƠ - SỐNG- Phuong Tran

SỐNG
(Mạn phép tiếp lời cùng Vị Tiền Bối PHAN BÔI CHÂU nhân 75 năm ngày mất của Ông)
http://vuonthoamnhac.blogspot.de/

Sống của thời nay...sống hợt hời
Sống chìm lạc thú với ăn chơi
Sống phi đạo đức vô văn hóa
Sống bán non sông ngạo nghễ đời

Sống của thời nay chẳng sợ cười
Sống trên nhung lụa với máu tươi
Sống sao để giữ bền chiếc ghế
Sống lũ tham quan bán cả trờiPT

16.12.2015