20.01.2016

Thơ: Hay Tổ Quốc là quần đảo Hoàng Sa máu thịt?

Hay Tổ Quốc là quần đảo Hoàng Sa máu thịt?


(Viết tặng Trần Ích Tắc nhân ngày Hải Chiến Hoàng Sa)

Trần Ích Tắc ơi
Tổ Quốc là gì
Mà thiêng liêng đến thế?
Tổ Quốc là đảng của bác Hồ để lại
Phải không ông?
Nó từng khiến triệu người con
Nguyện chỉ trọn đời hy sinh cho đảng
Mà không quan tâm đến giặc Tàu xâm lăng
Đang xâm phạm Biển Đông?
Hay Tổ Quốc
Là quần đảo Hoàng Sa máu thịt?
Nơi ngày 19/1/1974
Đã bị cưỡng chiếm bởi giặc Tàu
Khiến Trung tá VNCH Ngụy Văn Thà
Cùng 73 Nghĩa Sĩ
Đã nằm lại giữa Hoàng Sa
Vì nền độc lập dài lâu!

Hay Tổ Quốc
Là quần đảo Trường Sa yêu dấu?
Nơi giặc Tàu đang xâm lấn ngày đêm
Biến đảo đá thành sân bay
Nhằm lâu dài xâm lược
Mà Chiêu Thống ham ngai vàng
Không biết nhục
Cứ cuồng điên!

Hay Tổ Quốc
Là cảng Sơn Dương-Vũng Áng?
Nơi 70 năm đã bị thuê trọn
Bởi giặc Tàu
Nhằm xây thành cảng nước sâu
Cho tàu ngầm lai vãng
Để Sơn Dương, Tam Á(*)
Nối liền nhau!

Hay Tổ Quốc
Là nóc nhà Đông Dương hùng vĩ?
Nơi giặc Tàu đang
Khai bô xít Tây Nguyên
Đem sang vạn công nhân
Lấy vợ, sinh con, lập làng ở lại
Như con cháu của Triệu Đà
Thuở Bắc Thuộc đầu tiên!

Hay Tổ Quốc
Là Thác nước thiêng Bản Giốc?
Ngày xưa của cha ông
Nay thành “sở hữu cùng”
Việt một nửa, còn giặc Tàu một nửa
Vì muốn giữ ngai vàng mà ai đó
Đã cho không!

Hay Tổ Quốc
Là Mục Nam Quan cột mốc?
Nơi năm xưa Nguyễn Trãi
Tiễn chân cha
Nay đã bị Lê Chiêu Thống
Đổi ngai vàng cắt đất
Chỉ vì ngôi báu mà Việt gian
Bán đứng cả
Sơn Hà!

Hay Tổ Quốc
Là Bạch Đằng Giang, Vạn Kiếp?
Là Chương Dương Độ, Hàm Tử Quan
Ba lần thắng Nguyên Mông?
Là Đống Đa, Ngọc Hồi, Chi Lăng
Thăng Long-Đông Đô-Hà Nội?
Khiến chục vạn quân Thanh khuất phục
Đức Quang Trung!

Hỡi triệu người con
Mau bừng tỉnh
Vì giang sơn nước Việt!
Hãy cảnh giác non sông
Trước hiểm họa giặc Tàu!
70 năm lệ thuộc đã quá đủ rồi
Giờ đã đến lúc quyết định
Một Việt Nam Độc Lập tự cường
Hay sẽ bị Bắc thuộc
Đến nghìn sau?

Hà Nội, 19/1/2016