24.01.2016

THƠ - LỜI CUỐI - Phuong Tran

LỜI CUỐI
(Chuyển lời Cụ Rùa hồ Hoàn Kiếm trước lúc mất!!! )
http://vuonthoamnhac.blogspot.de/

Ðã mấy trăm năm sống với đời
Thăng trầm gian khổ với buồn vui
Chỉ có thời này sao hèn thế
Ðầu mọc đuôi sam vẫn cứ cười

Nghĩ đến lòng đau sống làm gì
Sơn Hà Xã Tắc có còn chi
Vua Quan bán cả Non cùng Nước
Chỉ biết tham gian…chẳng biết gì

Ta quyết làm Ma đất Nam này
Khiến cho Quan lớn tỉnh cơn say
Biết vinh biết nhục theo sử sách
Biết họa Hán nô lắm đọa đày

Ta đi có nhắn lại đôi lời
Hãy vì Tổ Quốc …bỏ cái Tôi 
Lãnh đạo nước nhà cần tài đức
Biết được lòng Dân…thuận ý Trời.

PT
20.01.2016