27.03.2016

Những con số tréo ngoe của ai? Tổng Cục Thống kê hay Bộ Kế hoạch Đầu tư?

Những con số tréo ngoe của ai? Tổng Cục Thống kê hay Bộ Kế hoạch Đầu tư?

TS. Nguyễn Bách Phúc
Chủ Tịch Hội Tư Vấn KHCN & QL Tp HCM HASCON
Viện Trưởng Viện Điện – Điện tử – Tin học EEI

Ngày  22/3/2016, các báo đồng loạt đăng tin về phát biểu của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 11 Quốc hội khoá 13 diễn ra sáng 21-3.
Phó Thủ tướng cho biết, kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2016 – 2020, Chính phủ đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 6,5 đến 7%/năm, vào năm 2020, GDP bình quân đầu người của Việt Nam sẽ khoảng 3.200 – 3.500 USD.
Phó Thủ tướng còn cho biết, GDP năm 2015 đạt 193,4 tỉ USD, bình quân đầu người khoảng 2.109 USD.

Từ phát biểu của Phó Thủ tướng, chúng ta có thể tính ra:
Dân số VN năm 2015 là 91,7 triệu người với GDP 193,4 tỉ USD, bình quân 2.109 USD/người.

Với kịch bản tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 7%/năm:

+ GDP VN năm 2020 sẽ là:
193,4 tỉ USD x (1.07)5 = 193,4 tỉ USD x 1,402 = 271,15 tỉ USD
(193,4 tỉ USD x 1.07 x 1.07 x 1.07 x 1.07 x 1.07 = 271,15 tỉ USD)
+ Nếu GDP bình quân đầu người của Việt Nam sẽ là 3.500 USD, thì Dân số Việt Nam lúc đó sẽ là: 271,15 tỉ USD/3500 USD = 77,5 triệu người
+ Nghĩa là Dân số Việt Nam năm 2020 so với năm 2015 sẽ phải giảm đi:
Số lượng giảm: 91,7 triệu người – 77,5 triệu người = 14,2 triệu người
Tỷ lệ giảm: 14,2 triệu người/91,7 triệu người = 15,5. %
Với kịch bản tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 6,5%/năm:

+ GDP VN năm 2020 sẽ là:
193,4 tỉ USD x (1.065)5 = 193,4 tỉ USD x 1,37 = 264,9 tỉ USD
(193,4 tỉ USD x 1.065 x 1.065 x 1.065 x 1.065 x 1.065 = 264,9 tỉ USD)
+ Nếu GDP bình quân đầu người của Việt Nam sẽ là 3.200 USD, thì Dân số Việt Nam lúc đó sẽ là: 64,9 tỉ USD/3200 USD = 82,8 triệu người
+ Nghĩa là Dân số Việt Nam năm 2020 so với năm 2015 sẽ phải giảm đi:
Số lượng giảm: 91, 7 triệu người – 82,8 triệu người = 8,9 triệu người
Tỷ lệ giảm: 8,9 triệu người/91,7 triệu người = 9 %
Chúng tôi không thể tin được Dân số Việt Nam ta trong 5 năm tới lại bị giảm đi đến mức khủng khiếp như thế.
Cũng vì vậy, chúng tôi đoán rằng Tổng Cục Thống kê hoặc Bộ Kế hoạch Đầu tư đã có lỗi khi trình Phó Thủ tướng những con số tréo ngoe.
Chúng tôi mong Tổng Cục Thống kê hoặc Bộ Kế hoạch Đầu tư xem xét lại, và kịp thời cải chính trước Quốc hội, trước Nhân dân và trước Công luận.
N. B. P.
Tác giả gửi BVN.