20.03.2016

Thơ: Mắng Tập Cận Bình

 Mắng Tập Cận BìnhTa bảo này Tập
Bốn nghìn năm đi guốc bụng mày
Chẳng qua. Cười.
Khốn nạn vài mươi năm tưởng dài
Bất quá. Một đêm say.

Nam Quốc sơn hà - Ngươi có hay
Đại cáo bình ngô - chứng nhân còn đấy
Tự cổ Đằng Giang - màu sông vẫn vậy
Đống Đa - lịch sử chưa xa

Đất này, nước này, mày có được cũng làm ma
Dẫu đám thông đồng kia, phường Thống Chiêu, Ích Tắc
Hào khí Thăng Long, ý chí Diên Hồng sẽ dìm tất
Những Chương Dương, Hàm Tử, Lục Đầu Giang
Đừng quên Chi Lăng, Đống Đa, Như Nguyệt... mà làm càn


Cả nghìn năm sau
Lũ chúng mày
Mao, Đặng, Giang, Hồ, Tập
Phải biết bảo nhau ăn ở biết điều
Chớ cậy 981.
Nước ta đầy Dã Tượng, Yết Kiêu
Đủ cho chúng mày biết
Thế nào là
Trường Sa, Hoàng Sa

Hồn về.
Những chiến binh cảm tử Gạc Ma
Sẽ bóp cổ chúng mày dìm xuống Biển Đông dậy sóng
Đừng tưởng cậy tàu to, súng ống
Nước Nam này
Không bao giờ
Chịu nhục trước chúng bay
Ngậm máu phun người
Sẽ có ngày
Báo oán...