13.04.2016

Thông Cáo của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Vùng Montreal

Thông Cáo Khẩn

Kính mời tham dự buổi họp lấy ý kiến và thống nhất hành động trước việc ca sĩ Cộng Sản Đàm Vĩnh Hưng tái diễn màn lưu diễn tại Canada