16.05.2016

Hình ảnh người Việt hải ngoại biểu tình đổng hành với đồng bào quốc nội

Hình ảnh người Việt hải ngoại biểu tình đồng hành với đồng bào quốc nội

Tại Paris 14.05.2016:
Thắp nến tại San Jose 14.05.2016:Biểu tình tại Sydney, Úc châu 14.05.2016:


Buổi thắp nến cho người dân Việt Nam tại Úc

CĐNVTD/VIC đã tổ chức một buổi thắp nến trước tiền đình Quốc Hội Tiểu Bang Victoria vào tối Thứ Bảy, 14/05/2016. Buổi thắp nến đã được đông đảo đồng bào hưởng ứng, tham dự cùng với sự hiện diện của các chính khách của tiểu bang, các vị đại diện của các hội đoàn, đoàn thể và các vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo. 

Một số hình ảnh của buổi thắp nến – https://goo.gl/photos/FrGCXWTK7QdfLX17ABiểu tình tại Frankfurt, Đức Quốc 14.05.2016 trước lãnh sự quán csVN:


Biểu tình tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ 15.05.2016 trước tòa Đại sứ csVN: