20.05.2016

München biểu tình vì thảm họa Môi Trường tại Việt Nam: Thông báo của Cộng Đồng Người Việt Tự Do München Bayern

(cập nhật ngày 19.05.2016, có thay đổi về thời gian và địa điểm)

CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỰ DO MÜNCHEN BAYERN e.V.
Tel. 089-66655403 E-Mail: CDNVTD_MB@yahoo.de


                                      München, ngày 15 tháng 05 năm 2016

THÔNG BÁO KHẨN

V/V Biểu tình
Vì Thảm Họa Môi Trường tại VIỆT NAM

và yểm trợ
Cuộc Tổng XUỐNG ĐƯỜNG của Đồng Bào VIỆT NAM


Kính gửi
             Quý vị Đại Diện các Tôn Giáo           
             Quý Hội Đoàn, Đoàn Thể, Đảng phái
             Quý Đồng Hương

Kính thưa quý vị.

Vấn đề ô nhiễm môi trường tại miền Trung Việt Nam hiện nay đang là một thảm họa quốc gia. Trong khi đó giới truyền thông và nhà nước cộng sản cầm quyền tại Việt Nam lại hoàn toàn yên lặng, bình chân như vại; đồng bào khắp nơi trong nước xuống đường biểu tình đòi hỏi sự giải quyết chính đáng thì bị đàn áp dã man bằng mọi thứ bạo lực.

Đây là thời điểm người Việt hải ngoại chúng ta phải cùng đồng hành yểm trợ đồng bào trong nước.

Chúng ta xuống đường đòi hỏi cùng người dân quốc nội:

-         Được sống trong một môi trường sạch, từ nơi núi rừng đến vùng biển cả.  

-         Nhà cầm quyền phải minh bạch và giải quyết thảm họa môi trường hiện nay khiến cá chết hàng loạt trên cả ngàn cây số dọc bờ biển Việt Nam.

-         Chấm dứt trò cướp đất của dân giao cho bọn tư bản đỏ xây những khu công nghiệp trá hình của bọn Tầu xâm lược.

   Để cùng tiếp sức cho tiếng kêu gọi của đồng bào trong nước được vang vọng tới khắp mọi miền trên toàn thế giới nói chung và tại vùng Müchen Bayern nói riêng. Chúng tôi tha thiết  kêu gọi Quý Vị cùng tham gia cuộc biểu tình đồng hành cùng với Đồng Bào Quốc Nội sẽ được tổ chức vào ngày:

Thứ Bảy 21.5.2016
lúc 16 giờ tại  Neuhauserstr. 8

80331 München, Đức Quốc

Kính mong Quý Vị cùng tham gia đông đảo cùng với các biểu ngữ tự làm có nội dung vì thảm họa môi trường tại Việt Nam.

Kính mong quý Hội Đoàn, Đoàn Thể, Đảng phái cùng tiếp tay tham gia vào việc tổ chức.

Trân trọng kính chào toàn thể quý vị và xin gặp toàn thể quý vị trong buổi tổ chức nói trên.

Tm Ban Tổ Chức

Lê Quang Thành 
Trần Hồng Khải
Lê Phi Bằng
Nguyễn Văn NghệĐịa điểm tổ chức biểu tình tại München ngày thứ bảy 21.05.2016:
Neuhauserstr. 8, 80331 München Một số khẩu hiệu, biểu ngữ có thể sử dụng trong cuộc biểu tình:

 Fische brauchen sauberes Wasser - Das Volk braucht Transpanrenz  
(Cá cần nước sạch, Dân cần minh bạch)


Eine saubere Umwelt - Eine saubere Regierung   
(Một môi trường trong sạch - Một chính quyền trong sạch)


    Vietnam heute:
Vergiftetes Meer, verödetes Land, sterbende Menschen!
      (Việt Nam ngày nay: 
Biển nhiễm độc,  Đất khô cằn, Người chết dần)


Formosa: Umweltkiller - China: Der Umweltkiller Nr. 1
(Formosa: Kẻ tàn phá môi trường - China: Kẻ tàn phá môi trường số 1)


Keine Tolerierung für Umweltzerstörer 
Keine Akzeptanz für korrupte Regierung
(Không nhân nhượng kẻ hủa hoại môi trường
Không chấp nhận kẻ cầm quyền thối nát)


Umweltvergiftung in Vietnam - Bitte Mitdenken, wir sterben bald
(Môi trường nhiễm độc tại Việt Nam – Xin đừng vô cảm, chúng tôi đang chết dần!)


Hanoi-Regime: keine Gewalt gegen das eigene Volk!
(Nhà cầm quyền Hà Nội: Không được đàn áp dân chúng) 


Nieder mit staatlicher Terrorakten gegen das Volk Vietnam
(Đả đảo hành động khủng bố của nhà cầm quyền đối với dân Việt Nam)


Pressefreiheit für vietnamesische Media     (Tự Do báo chí cho truyền thông tại Việt Nam)


Meinungsfreiheit für Vietnam (Tự Do ngôn luận cho Việt Nam)


Demonstrationsfreiheit für das Volk  (Tự Do biểu tình cho dân)