27.06.2016

Thư Xin Ủng Hộ Đoàn Diễn Hành Ngày Độc Lập Hoa Kỳ 2016.

Ủy Ban Phối Hợp Diễn Hành National Independence Day 2016
PO Box 1357 – Annandale, VA 22003
Tel: 703-622-2507 / E-mail: va4aid@gmail.com
Số: 02 CĐVN/VAAID


Thư Xin Ủng Hộ Đoàn Diễn Hành Ngày Độc Lập Hoa Kỳ 2016.

Kính thưa quý Đồng hương,

Thấm thoát chúng ta đã đành đoạn lìa bỏ quê hương Việt Nam đi tìm tự do được 41 năm! Bốn mươi mốt năm chúng ta được sống trên đất nước Hoa Kỳ tự do và giàu mạnh mà biết bao nhiêu người trên thế giới từng mơ ước.


Chúng ta biết, chúng ta là những người may mắn, và luôn  luôn cảm ơn đất nước này đã cho chúng ta dung thân trên bước đường tỵ nạn.
Bốn mươi mốt năm, một thời gian dài đủ, để chúng ta cảm nhận được rằng nay đất nước Hoa Kỳ cũng là quê hương của chúng ta, chứ không còn là “đất tạm dung” như khi chúng ta mới đặt chân đến vào năm 1975.

Chúng ta đã vui cái vui của người dân Hoa Kỳ, chúng ta đã buồn cái buồn của người dân Hoa Kỳ, vì chúng ta cũng đã là người Mỹ-gốc Việt.

Do đó, hàng năm, Cộng Đồng Việt Nam Vùng Washington, D.C., Maryland và Virginia hãnh diện xin được đại diện người Việt Tỵ Nạn cộng sản trên toàn nước Mỹ, tham dự cuộc diễn hành lớn nhất toàn quốc, mừng ngày Độc Lập Hoa Kỳ 4 tháng 7, tại Thủ đô Hoa Thịnh Đốn.

Chủ đề của đoàn diễn hành Việt Nam năm nay là:

Ba Thế Hệ Xây Dựng Cộng Đồng:

Thế hệ thứ nhất:           Di sản văn hóa Việt Nam
Thế hệ thứ hai:             Hội nhập xã hội Hoa Kỳ
Thế hệ thứ ba:              Tiềm năng cho tương lai

Chi phí cho cuộc diễn hành hàng năm khá tốn kém, chúng tôi mong chờ sự ủng hộ nhân lực, vật lực và tài chánh của quý Đồng hương - những mạnh thường quân - ở khắp mọi nơi.

Sự thành công của cuộc diễn hành sẽ là niềm vui, và vinh dự chung cho tất cả những người Mỹ gốc Việt chúng ta.

Xin trân trọng cảm tạ hảo tâm của toàn thể quý Đồng hương.

Thay Mặt Ủy Ban Phối Hợp Diễn Hành National Independence Day 2016

Nguyễn Thu Thủy


** Liên lạc thư tín & Ngân phiếu ủng hộ, xin ghi và gửi về: VA4AID
P.O Box 1357, Annandale, VA  22003

** Nguyễn Thu Thủy: 703-622-2507, Bobby Ly:  703-350-6241,
Bùi Mạnh Hùng: 301-741-5834

** Mọi đóng góp cho cuộc Diễn Hành đều được trừ thuế.BMH Washington, D.C 
The Vietnamese American Community in the July 4th, 2016 Parade

Dear fellow Vietnamese American,

It has been 41 years since many of us left Vietnam in search of freedom.

41 years that we opt to live in the United States, a free and prosperous country that many people around the world dream of coming here.  We know that we are the blessed and are always grateful for which this country has welcomed us on our journey in search of freedom.

41 years: This period of time is long enough for us to realize that the United States has become our homeland, not just a ‘temporary’ place of residence like when we first arrived in 1975.  We have shared the joys and the sorrows of this great nation because we have become Americans.

Therefore, every year, the Vietnamese American Community of Washington D.C., Maryland and Virginia is proud to represent all the Vietnamese refugees in the United States with the participation in the largest parade of this country celebrating Independence Day, July 4th in Washington D.C.

Our theme for this year’s parade is: 3 generations in building a community

1st generation: Vietnamese cultural heritage
2nd generation: American society integration
3rd generation: Potentials for the future

Expenses for participating in this annual Independence Day parade are very costly.  We need your gracious help with either your participation and/or your financial support.

The success of this parade is the pride and joy for all Vietnamese Americans.

Thank you for your generosity.

On behalf of the National Independence Day 2016 Parade Organizing Committee 

Nguyễn Thu Thủy

Please send all communications and donations to:
Independence Day Parade 2016 - VA4AID
P.O. Box 1357, Annandale, VA 22003 / Email va4aid@gmail.com

Nguyen Thu Thuy: 703-622-2507 / Bui Manh Hung: 301-741-5834

All donations are fully tax deductible