03.08.2016

Cờ Vàng được công nhận tại thành phố Yarra (Melbourne, Victoria, Úc)

Cộng Đồng Người Việt Tỵ nạn cs tại Úc

Cờ Vàng được công nhận tại thành phố Yarra (Melbourne, Victoria, Úc)

BCH CĐNVT VicỦy ban vận động cờ Vàng HĐTP Yarra trân trọng cám ơn các quý vị trưởng thượng của vùng Richmond, quý vị đại diện các tôn giáo, quý vị CQN, quí vị thương gia, các hội đoàn đoàn thể và đồng bào, đã đến tham dự phiên họp HĐTP Yarra hôm qua. Sau gần 1 giờ bàn thảo, với rất nhiều những lời trình bày của BCH CĐNVTD Vic, nghị viên, các bạn trẻ và đồng bào, HĐTP Yarra đã thông qua quyết nghị Công nhận cờ Vàng là biểu tượng của cộng đồng người Việt chúng ta  (02.08.22016).

Cám ơn tất cả những đóng góp và thời gian của quý vị. Sự hiện diện của quý vị đã giúp HĐTP hiểu được tầm quan trọng của việc công nhận cờ Vàng.

Ngày 23/8, lúc 7g tối cũng tại Richmond Town Hall, HĐTP sẽ thảo luận viêc treo cờ Vàng tại Richmond Town Hall mỗi năm. Trong thời gian này chúng ta sẽ tiếp tục làm việc với HĐTP.

Kính mong đồng bào tham dự đông đủ. BCH sẽ gởi thông báo đến sau.


Trân trọng
NPV

https://www.facebook.com/viv.nguyen.3958?fref=ts

Hình ảnh cuả Nguyễn Phượng Vỹ.