19.11.2016

HỘI CAO NIÊN MÜNCHEN: VIẾNG THĂM MỘ CÁC HỘI VIÊN

HỘI NGƯỜI VIỆT CAO NIÊN TỴ NẠN MÜNCHEN

VIẾNG THĂM MỘ CÁC HỘI VIÊN NHÂN NGÀY LỄ CÁC THÁNH 18.11.20116