26.12.2016

Thơ Đặng Quang Chính: Biển và cuộc hồi sinh - Formosa khắp nơi!

Thơ Đặng Quang Chính

Biển và cuộc hồi sinh

Biển đang chết
...và con người đang dần dần giẫy chết
Ai có nghe chăng
... tiếng kêu khóc não nề!

Rừng biên thùy
... hàng ngàn mẫu dọc theo biên giới
Giao bọn Tàu khai thác
... sẽ là rừng của bọn chúng nay mai

Mỏ bauxit cao nguyên
... khoáng sản này bọn Tàu hưởng lợi
Một sự cố bạo tàn do chúng gây ra
Trong bùn đỏ độc hại bao con người ngập ngụa

Các nhà máy, tô giới mọc ra trên toàn quốc
Nơi công nhân Tàu phù, hàng ngàn con người đang sinh sống
Chẳng ai dám động vào, chẳng luật pháp kỷ cương
Một tiếng hô, chúng là đội quân thứ năm của giặc Tàu phương Bắc

Đường xa lộ, cao tốc mở ra
Vốn của Tàu, công nhân cũng của nó
Tuyến đường sắt nối liền hai miền biên giới
Để bọn Tàu dễ đánh chiếm nước ta

Bao hợp đồng kinh tế
Nhường phần ưu tiên cho Tàu cộng
Nhập khẩu hàng Tàu ồ ạt
Đánh gục dần sinh lực nước nhà

Đất bị giải tỏa bán cho công ty ngoại quốc
Dân khiếu kiện kêu oan chẳng giải quyết được gì
Xâm thực xảy ra nơi các miền duyên hải
Sông Cửu Long, nguồn nước kia đã bị bọn Tàu ngăn lại

Giờ đây...biển kia đang chết
Ngư dân hiền lành không cách sống phải đi xa
Ai sẽ bám trụ tại những miền đất chết
Hay bọn Tàu di dân sẽ đổ xô đến đó..?

Biển đang chết để bọn Tàu xây trường thành vững chắc
Ngoài biển khơi Hoàng, Trường sa, đảo của dân ta
Biển chết, chủ sở hữu của các đảo kia cũng sẽ chết
Bản đồ của bọn giặc thù truyền kiếp sẽ được cơi ra

Ôi!...con bệnh Việt Nam
Sống trong cơn hấp hối
Tội lỗi này do bọn lãnh đạo gây ra
Chúng bán nước xây ngai vàng riêng cho bọn chúng

Con bệnh Việt Nam
muốn hồi sinh
phải diệt trùng độc trong bản thân của nó
phải lật đổ ngay bọn Thái thú tân thời

Con bệnh Việt Nam
muốn hồi sinh
trong, ngoài phải đoàn kết lại
Chịu hy sinh một lần để đất nước trường tồn!

Đặng Quang ChínhFormosa khắp nơi

Đã ít ra ba năm rồi không kém
Người dân Văn Giang nay đã được những gì...?
Khiếu kiện ngày đó giờ chung kết ra sao

Chỉ biết rằng trước Văn Giang đã có vụ Đoàn Văn Vươn
Dùng súng hoa cải và bình ga tự chế
Để ngăn chận đoàn cưỡng chế muốn cướp đất anh ta
Rồi Đặng Ngọc Viết ở Thái Bình phải bắn cán bộ giải phóng mặt bằng rồi tự sát
Còn hơn nhìn chúng cù nhầy để dân khiếu kiện ngồi chực cửa quan tháng này sang năm khác.

Ngày đó dân Văn Giang nói rằng...
Nhà cầm quyền chỉ muốn bảo vệ tập đoàn tư bản
nên đàn áp dân, dân phải căm tức đấu tranh
Đã đấu tranh là đương nhiên đổ máu
Việc này dân Văn Giang đã xác định lâu rồi!...(1)

Nhưng cuộc đấu tranh không nghiêng thắng lợi về cho họ
Bởi từng chiếc đũa không sức nào cưỡng được
Bọn hung thần với vũ khí trong tay
Phải nhớ rằng bó đũa như sức đoàn kết của cha ông khi trước
Cùng một lòng bọn Mông Cổ tan tành!

Dân Kỳ Anh, Hà Tĩnh lần này làm thấy được
Hãy một lòng siết chặt tay trong tay
Lúc thế tĩnh hãy nhu mềm kiềm chế
Bị đàn áp sẽ vươn mình đứng dậy
Nhưng thời cơ tĩnh, động phải kỷ lưỡng điều nghiên

Thế trận Formosa không dễ gì giải quyết
Bất cứ nơi nao hễ môi trường nhiễm độc là một Formosa mới
Cứ trường kỳ tranh đấu sẽ thành công!

Đặng Quang Chính