12.01.2017

Dự luật cấm vận về biển Nam và biển đông

Dự luật cấm vận về biển Nam và biển đông

TNS Marco Rubio
Đỗ Hồng lược dịch

Hôm 8 tháng 12 vừa qua, Thượng Nghị Sĩ Hoa Kỳ Marco Rubio đã đệ trình dự luật Cấm Vận Về Biển Nam và Biển Đông (South China Sea and East China Sea Sanctions Act), vốn sẽ cấm vận những cá nhân và thực thể người Hoa nào tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp của Bắc Kinh trên Biển Nam và Biển Đông.


Ông Rubio cho biết: những hành vi xâm lấn của Trung Cộng trên Biển Nam là bất hợp pháp và đe dọa tới an ninh trong vùng cùng nền thương mại Hoa Kỳ, với những ảnh hưởng có thể được cảm nhận tại nước Mỹ, kể cả các hải cảng ở Florida và trên khắp nền kinh tế về chuyển vận và hàng hóa của tiểu bang này. An ninh của đồng minh chúng ta trong vùng và sinh kế có tính cách kinh tế của chính chúng ta không thể bị nguy cơ gây ra bởi việc vi phạm trắng trợn qui luật quốc tế của Bắc Kinh qua việc theo đuổi thống trị trên Biển Nam và Biển Đông.


Ông Rubio nói thêm: "những hành vi bất hợp pháp của Bắc Kinh trên những vùng biển đó cần phải chấm dứt, và các biện pháp cấm vận được đưa ra trong dự luật này sẽ qui trách nhiệm cho những nước vi phạm và ngăn cản những nước khác. Để cho phù hợp với công pháp quốc tế, Trung Cộng không nên được cho phép can thiệp bằng bất cứ cách nào vào quyền tự do sử dụng đường biển và đường hàng không trên Biển Nam và Biển Đông của các tàu và phi cơ dân sự cũng như quân sự của tất cả các nước.

Dự luật của ông Rubio sẽ:

* Đòi hỏi Tổng Thống (Hoa Kỳ) thực hiện cấm vận và cấm nhập cảnh đối với các cá nhân và thực thể người Hoa nào đóng góp vào các dự án xây dựng hay phát triển, và những ai đe dọa tới nền hòa bình, an ninh hay ổn định của Biển Nam hay Biển Đông;

* Thực hiện cấm vận đối với các định chế tài chánh nước ngoài nào được biết đã thực hiện hay tạo sự dễ dàng cho việc giao dịch tài chánh đáng kể của những cá nhân và thực thể bị cấm vận nếu Trung Cộng thực hiện các hành vi trên Biển Nam và Biển Đông, kể cả việc công bố khu vực nhận dạng phòng không hay gia tăng hoạt động tại Bãi Cạn Scarborough;

* Bắt buộc báo cáo về các cá nhân hay thực thể nào can dự vào các hoạt động có thể bị cấm vận, kể cả các nhân viên của một số công ty người Hoa;

* Cấm chỉ việc ấn hành các tài liệu mô tả Biển Nam hay Biển Đông như là một phần của Trung Cộng, các cuộc đầu tư trên Biển Nam và Biển Đông, và sự công nhận việc sát nhập Biển Nam hay Biển Đông; và

* Hạn chế ngoại viện cho các nước công nhận chủ quyền của Trung Cộng trên Biển Nam hay Biển Đông.

Đỗ Hồng