30.01.2017

Phản Đối Xây Tượng Đài Tưởng Niệm HCM tại Công Viên Donaupark ở Wien, Áo Quốc

Phản Đối Xây Tượng Đài Tưởng Niệm HCM tại Công Viên Donaupark ở Wien, Áo Quốc

Kính chuyển.

Chúng tôi vừa được tin  hội Áo-Việt được Sở Vườn hoa Công viên (Stadtgartenamt) ở Wien (Vienna), Áo Quốc, cho phép xây tượng đài tưởng niệm HCM tại công viên Donaupark ở Wien, sau khi phe chế độ CSVN, cùng trong mục đích này, đã thất bại nặng nề tại Moritzburg, Đức quốc.
„Diễn đàn Vietnam 21“ đã viết thư cho Dr. Häupl, thị trưởng TP Wien (Vienna), xin ông xét và rút lại quyết định cho xây và xin dẹp bỏ đài tưởng niệm HCM.

Chúng tôi đính kèm lá thư (nguyên bản tiếng Đức) gủi ông thị trưởng TP Wien (Vienna) và bản dịch qua tiếng Việt để thông tin và mong được ACE, cộng đồng Việt Nam hưởng ứng, yểm trợ cho.

TS Duong Hong-An

Thư Ngỏ
Hội Người Việt Tỵ Nạn cs tại Frankfurt a. Main, Đức Quốc

Kính thưa quý đại diện Đảng phái, Tôn giáo, Đoàn thể NVTNcs tại Đức, tại Áo và toàn thế giới,

Qua sự kiện thực hiện NQ36 tiếm danh VNTNcs trên thế giới và chủ trường dẹp bỏ sức chống kháng chống Việt cộng bán nước của toàn dân, lũ Việt gian cs len lỏi khắp nơi, chúng sẵn sàng tung tiền bạc để thực hiện những việc biểu tượng tôn vinh tên "Hán Tặc" Hồ tạp Chương tức Hồ chí Minh khắp nơi trên thế giới!

Qua sự kiện vinh danh dựng tượng tên Hán Tặc tại Áo Quốc! (như bên dưới), Nhóm NVTNcs tại Áo quá ít, nên lũ tay sai Việt gian cộng sản bán nước tại Áo quốc hoành hành!

Đề nghị tất cả các Hội đoàn, Tổ chức, Đảng phái và Cá nhân còn tinh thần Quốc Gia Dân Tộc hãy cùng nhau lên tiếng gửi thư trực tiếp đến chính quyền Áo và nếu cần xin phép, kêu gọi tất cả các đoàn thể tại Âu Châu tập trung đến Áo để biểu tình chống quyết định này!

Gửi những tin tức về việc rút lại quyết định xây dựng tượng đài cho tên Hán Tặc tại Moritzburg của chính quyền Đức và phản kháng của Nạn Nhân (NVTNcs) tại Đức trong thời gian qua cho chính quyền Áo tường!

- Liên lạc với chính quyền Áo vạch trần thủ đoạn, âm mưu của lũ Việt gian bưng bô cho Việt cộng bán nước (Hán Nô ở Ba Đình) bằng cách lập 1 trang Petition để thuyết phục chính quyền Áo rút lại quyết định này!

Hội NVTN tại Frankfurt sẵn sàng hỗ trợ trong việc chống kháng và giành chính nghĩa Quốc gia này!

Kính báo

Võ, Hùng-Sơn
Frankfurt am Main